deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Residus Especials - Piles format granDins d’aquesta categoria s´inclouen:
 • Les piles de gran format o bastó (com per exemple les piles de petaca o les cilíndriques) s’utilitzen en aparells voluminosos com transistors, joguines, llanternes,... Els exemples més coneguts són les piles salines o de Leclanché i les piles alcalines.
 • Els acumuladors secs, és a dir, piles recarregables que es poden utilitzar durant molt de temps. Els més freqüents són de níquel-cadmi. Aquest tipus de piles contenen menys quantitat de metalls pesants que les piles botó però se’n produeixen i consumeixen moltes més. Quan, incorrectament, es llencen les piles a les escombraries, aquestes piles van a parar a l’abocador o a la incineradora. Llavors, el mercuri i els altres metalls pesants tòxics continguts en les piles poden arribar al medi i perjudicar els éssers vius, arribant fins a l’home a través de la cadena alimentària. Per a minimitzar la quantitat d’aquest tipus de residus, podem fer servir corrent elèctric, plaques solars, etc. • Actualment, existeixen a tota Catalunya més de 14.000 punts de recollida de piles en establiments comercials, Consells Comarcals, Ajuntaments, etc., que disposen de contenidors per a piles botó i per a piles de gran format. A més, hi ha algunes ciutats amb contenidors específics al carrer. Els particulars també poden guardar aquest tipus de piles a casa per tal de portar-les posteriorment a la deixalleria més propera, on hauran de tenir cura de dipositar-les en el contenidor específic per a les piles de gran format.  Totes les piles de gran format i acumuladors recollits, tant a les deixalleries com als punts de recollida, són portades a la planta de reciclatge de piles de gran format o bastó de El Pont de Vilomara i Rocafort (Bages), gestionada per l’empresa R.F. - PROCÉS, S.A. (telèfon de contacte: 93 831 77 20) i amb una capacitat de tractament màxima de 2.000 tones/any. El reciclatge de les piles bastó es basa en una combinació d’un procés mecànic (trituració de les piles i obtenció de la fracció salina amb recuperació dels materials que constitueixen l’embolcall de les mateixes) i un procés hidrometal.lúrgic, on es recuperen (en forma de dissolucions de gran puresa, metalls i sals aprofitables per a d’altres usos industrials) els elements metàl.lics continguts en la fracció salina de les piles.
  Així doncs, els productes que s’obtenen amb aquest procés de reciclatge són:
 • Materials de l’embolcall de les piles: metalls no fèrrics (bàsicament coure i zenc), metalls fèrrics, plàstic i paper.
 • Grafit i diòxid de manganès.
 • Ciment metàl.lic constituït per cadmi, coure, níquel, mercuri i zenc.
 • Dissolució de sulfat de zenc.
 • Sals de manganès.
  Tots ells són emmagatzemats per a la seva posterior venda.

 •