deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Residus Especials - Olis VegetalsDins d’aquest grup s’inclouen tots aquells olis d’origen vegetal, com per exemple l’oli d’oliva o de gira-sol, que s’utilitzen per a cuinar en les llars particulars petits restaurants, cuines de col.legi, etc. Amb la seva recollida selectiva evitarem que vagin a parar al clavegueram i provoquin seriosos problemes de contaminació ja que impedeixen el procés de depuració natural de les aigües residuals i dificulten seriosament l’acció de les plantes depuradores. Tenint a la cuina dos recipients on poder guardar els olis usats per a fregir carn o peix (és aconsellable que es guardin en dos recipients separats per a no barrejar els sabors) podrem tornar a reutilitzar aquest oli, minimitzant la quantitat generada d’aquest residu, al temps que estalviem diners. A més també podem fer servir l’oli vegetal usat per a fer sabó a casa seguint les instruccions publicades en els anomenats llibres sobre "la llar ecològica".Els olis vegetals usats en la cuina es poden guardar en una garrafa sota l’aigüera i quan es tingui una quantitat considerable cal portar-los a les deixalleries, on es dipositaran en el contenidor corresponent (bidons), amb compte de que no vessin.Aquest residu és portat a l’empresa gestora Hijos de Canuto Vila, S.A. (telèfon de contacte: 93 849 39 00), on aquests olis vegetals es recuperen per a l’obtenció de farines de carn i greixos per a l’alimentació animal. Cal dir que altres possibilitats de tractament serien depurar i netejar aquests olis per tal de ser reciclats per a fer sabó i cosmètics, o bé el seu tractament per a la reintroducció dins de diversos processos industrials (pintures, tractament i adoberia de pells i químiques).