deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Residus Especials - Neveres amb CFCEls CFCs (clorofluorocarburs) són uns compostos organoclorats de gran estabilitat i escassa toxicitat que van ser molt utilitzats com a refrigerants, expansors d’escumes, propulsors d’esprais, dissolvents en la indústria electrònica, etc. Dins d’aquesta categoria de residus s’inclouen els frigorífics i altres aparells i dispositius (com poden ser els aparells d’aire condicionat) que contenen CFCs. En concret, el contingut total de CFCs d’un frigorífic és aproximadament 1 kg., repartit entre el CFC R-12 (C F2 Cl2) que es troba en el sistema de refrigeració i el CFC R-11 (C F Cl3), present a les escumes aïllants de poliuretà, on actua com a agent expansor. Si els CFCs són alliberats a l’atmosfera, els àtoms de clor que contenen destruixen la capa d’ozò estratosfèrica (un sol àtom de clor pot arribar a destruir en pocs mesos decenes de milers de molècules d’ozó). Els efectes d’aquest fenòmen són molt negatius donat que la capa d’ozó impedeix que una part important dels raigs ultraviolats arribin a la superfície terrestre i provoquin canvis climàtics i alteracions genètiques en la major part dels éssers vius. Per a reduir la quantitat de CFCs alliberats al medi cal dipositar correctament (mitjançant els sistemes de recollida establerts) els frigorífics i aparells amb CFCs un cop aquests s’han convertit en residus.Els particulars poden portar els frigorífics i altres aparells amb CFCs a les deixalleries, o bé, en el cas d’alguns municipis, poden treure’l al carrer el dia del mes en el qual l’Ajuntament hagi establert un sistema de recollida porta a porta per a aquest tipus de residus, data que els serà facilitada pel propi Ajuntament. En el cas que comprem un nou aparell frigorífic, podem desfer-nos de l’antic aparell a través de l’establiment comercial on adquirim el nou, el qual es farà càrrec de la seva recollida i transport a la planta específica de tractament.Tots els frigorífics i altres aparells amb CFCs recollits són portats a la planta específica de tractament de El Pont de Vilomara i Rocafort (Bages), gestionada per l’empresa Técnicas de Protección Ambiental, S.A. (TPA) (telèfon de contacte: 93 831 80 00) i amb una capacitat de tractament de 40.000 unitats per torn i any.
En aquesta planta s’extreuen els CFCs i se separen tots els altres components d’aquests aparells, obtenint-se:
  • Materials valoritzables, com plàstics, vidre, materials fèrrics i no fèrrics, cables i escuma aïllant, els quals són classificats i emmagatzemats per al seu reciclatge.
  • Oli del compressor del circuit de refrigeració, el qual és dipositat en bidons i transportat a la planta de regeneració d’olis usats de l’Alcover (Alt Camp).

    CFC R-11 i CFC R-12, que són emmagatzemats per a ser tractats i reutilitzats posteriorment, facilitant d’aquesta manera, el procés de renovació de les instal.lacions frigorífiques existents sense necessitat de fabricar més CFCs durant l’etapa transitòria.

  •