deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Residus Especials - FluorescentsLes làmpades fluorescents són les làmpades de descàrrega més conegudes. A la llar, s’utilitzen fonamentalment en la cuina i el bany, però es troben majoritàriament en el comerç i la indústria. L’us de les làmpades fluorescents permet un major aprofitament energètic. Per contra, el mercuri que contenen, que pot arribar a ser de fins a un 0’03% en pes de la làmpada, fa que sigui necessaria la seva separació dels residus municipals ordinaris per tal d’evitar que aquest mercuri es disperi en el medi ambient, afectant molt negativament els éssers vius i arribant fins a l’home a través de la cadena alimentària. A més a més, el tractament específic d’aquests residus permet la recuperació de metalls voluminosos i la seva posterior utilització en altres processos productius. Per tal de minimitzar la quantitat de làmpades fluorescents a tractar, hem d’aprofitar més la llum solar i procurar tenir enceses només les llums estrictament necessàries.Les grans superfícies, Ajuntaments i indústries envien les seves làmpades fluorescents a la planta de tractament i reciclatge de piles botó i làmpades fluorescents, situada en El Pont de Vilomara i Rocafort (Bages). A nivell particular, el servei previst per a la seva recollida són les deixallleries, on els ciutadans poden dur les seves làmpades fluorescents, amb molta cura de que no es trenquin.Totes les làmpades fluorescents són portades a la planta de tractament i reciclatge de piles botó i làmpades fluorescents, gestionada per l’empresa R.F. - PROCÉS, S.A. (telèfon de contacte: 93 831 77 20) i situada en El Pont de Vilomara i Rocafort (Bages), que té una capacitat de tractament de 1 milió d’unitats de làmpades fluorescents/any. El reciclatge d’aquestes làmpades fluorescents es basa en un procés mecànic (descapsulació dels fluorescents, recuperant el vidre que constitueix la làmpada, i trituració de les que tenen formes especials o d’altre tipus) i un procés de destil.lació, idèntic al de les piles botó que permet la recuperació del mercuri contingut en aquests tipus de residus.

Així doncs, d’aquest procés de reciclatge s’obté:
  • Cristall triturat lliure de mercuri, destinat a la venda.
  • Pols fluorescent, la qual és emmagatzemada pel seu posterior abocament.
  • Una barreja de vidre, capçals d’alumini i pols sense mercuri, que són també emmagatzemats pel seu posterior abocament.
  • Capçals triturats que són emmagatzemats per a després ser venuts i reintroduïts al cicle de producció de fabricació d’alumini.
  • Mercuri d’elevada puresa, el qual és emmagatzemat per a la seva posterior venda.
  • L’aigua de condensació que és reciclada a la planta de tractament i reciclatge de les piles bastó.

  •