deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Residus Especials - BateriesLes bateries són aparells que acumulen l’energia elèctrica necessària per a garantir l’arrancada del motor del nostre vehicle i el funcionament dels diferents circuits quan el motor està parat. Consten d’unes plaques de plom carregades, unes positiva i altres negativament, recobertes amb una dissolució d’aigua destil.lada i àcid sulfúric, producte molt corrosiu i tòxic, que si s’aboca incontroladament a les aigües pot alterar-ne el seu pH i contaminar el sòl). Per tal de minimitzar aquest tipus de residu hem de: Maximitzar la duració de la nostra bateria, cuidant-nos de fer les operacions necessàries pel seu manteniment i procurant que la bateria no quedi mai descarregada del tot (recordant-nos d’apagar els llums quan sortim del cotxe, fent un ús racional de l’aire condicionat del cotxe a l’estiu, etc.). Utilitzar medis de transport alternatius sempre que sigui possible (fer servir el transport públic, la bicicleta, caminar,...).Els usuaris portaran les bateries a la deixalleria amb compte de no vessar l’àcid sulfúric. A la deixalleria aquest residu es dipositarà al recinte de residus especials, dins d'uns contenidors de plàstic, on es poden apilar amb cura per al seu posterior transport..Les bateries recollides es porten primer a una planta on es recupera l’àcid, per a després ser portades a una altra planta on es trituren, se separa l’embolcall de plàstic (PPcopolímer, que és venut per a la seva recuperació mitjançant extrusió) i es fon el plom contingut en elles, recuperant-lo en forma de lingots.