deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Envasos i Embalatges - Vidre de ColorEl vidre resulta de la fusió, a més de 1500 ºC, d’una sèrie de matèries primeres entre les que es troben principalment la sorra de quars (sílice), el carbonat de sodi (sosa, Na2CO3) i la pedra calcària (carbonat de calci, CaCO3), totes elles molt abundants en la natura, juntament amb altres components secundaris com els afinants, decolorants, opacificants, etc. Entre les principals característiques del vidre destaquen la seva inalterabilitat química, resistència a la corrosió, l’oxidació i les altes temperatures, impermeabilitat enfront dels gasos, indeformabilitat i la seva versatilitat per a poder ser moldejat en infinitat de dissenys i mides. A més, es pot reutilitzar per a ús alimentari una mitjana de 30-40 vegades i és reciclable al 100% com a matèria primera. Tanmateix, com a inconvenients té la seva fragilitat i el seu pes elevat. El vidre de color s’utilitza bàsicament en ampolles per a vi (de color verd o marró) o aigua (de color blau). Fent una recollida selectiva d’aquestes ampolles, estalviem matèries primeres i energia, reduïm la contaminació provocada pel procés de fabricació del vidre i disminuïm el volum dels residus municipals. Sempre que sigui possible, hem d’utilitzar envasos de vidre retornable.Totes els envasos de vidre de color d’un sòl ús (no retornables) es dipositaran en l’iglú verd, situat al carrer al costat de l’iglú blau del paper i cartró i el groc del envasos, o bé, es portaran a les deixalleries, on es dipositaran per separat dels envasos de vidre de color.Tot el vidre de color recollit a les deixalleries és recollit per l’empresa Recuperadora de Vidrio Barcelona, S.A. (REVIBASA) (telèfon de contacte: 93 772 18 09), que s’encarrega de la seva recuperació mitjançant classificació, trituració i garbellament (se separen les restes metàl.liques, suros, etc. que puguin haver barrejats), en la planta de reciclatge de Castellbisbal, obtenint-se la calcina o vidre esmicolat, la qual es portada a les fàbriques de vidre, on barrejada amb la resta de matèries primeres, entrarà en el procés de fusió (a temperatures molt més reduïdes que la fusió dels minerals, el que representa un important estalvi energètic) i se li donarà la forma desitjada, retornant de nou al mercat. Cal dir que la calcina procedent del reciclatge manté al 100% les característiques del vidre del qual prové i s’utilitza per a fabricar productes de la mateixa qualitat que els originals.