deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Envasos i Embalatges - TetrabrikEl tetrabrik és un envàs mixt que es compon de tres materials diferents: 21 g de cartró (75% del pes de l’envàs) provinent de cel.lulosa verge, 5 g de plàstic polietilè (20% dels pes de l’envàs) i 1’4 g d’alumini (5% del pes de l’envàs). Aquest materials estan disposats en forma de làmines superposades de la següent manera: 2 làmines de polietilè, 1 làmina d’alumini, 1 de polietilè, 1 de paper Kraft d’alta qualitat i 1 de polietilè (de dins de l’envàs cap enfora). La principal característica d’aquest envàs és la seva lleugeresa i la seva capacitat de mantenir els aliments en òptimes condicions sense necessitat d’additius ni de refrigeració, ja que l’alumini és un bon aïllant dels gasos i de la llum. D’altra banda, la forma rectangular de l’envàs possibilita un emmagatzematge i una estiba amb un màxim aprofitament de l’espai. Malgrat aquestes prestacions, és un envàs d’un sol ús que representa com a mínim un 2% del volum de la brossa domèstica i la seva fabricació suposa un gran malbaratament d’energia i aigua (en comparació amb la fabricació dels envasos de vidre). Els productes més habituals que es comercialitzen en brik són principalment la llet, els sucs, el vi i l’aigua. Per tal de minimitzar aquest residu, hem de procurar comprar productes en format familiar en comptes d’envasos individuals i preferir els envasos de vidre.Els tetrabriks es dipositaran a l’iglú groc dels envasos, o bé es guardaran i es portaran a la deixalleria, on es dipositaran al contenidor corresponent (també l’iglú groc d’envasos). Per tal que aquest plàstic es pugui reciclar cal evitar que s’embruti amb altres materials de la brossa i cal separar-lo de la resta de plàsticsEls residus continguts en l’iglú groc són portats a la planta de triatge de Gavà, gestionada per l’empresa Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA) (telèfon de contacte: 93 662 94 56), on els tetrabriks són separats mitjançant corrents induïdes (corrents de Foucault) que produeixen camps magnètics variables que repel.leixen els materials no fèrrics com l’alumini, els quals cauen a un contenidor. Els tetrabriks separats mitjançant aquesta tècnica poden ser reciclats en plantes especials de reciclatge o valoritzats energèticament. Hi ha dues tècniques de reciclatge del tetrabrik:
  • Reciclatge conjunt de tots els materials: Fabricació, mitjançant un procés de trituració dels tetrabriks i introducció dels envasos trossejats entre unes planxes que s’escalfen (fent, així, que el polietilè actuï com a aglomerant), d’un aglomerat (Tectan) que no necessita coles, és impermeable i retarda el foc, i que pot ser utilitzat per a fer mobles o sòls d’oficina,
  • Aprofitament per separat de cadascun dels components: Fonamentalment es recupera el paper, mitjançant la seva hidratació per a obtenir una pasta de paper que es fa servir per a fer bosses i sacs de paper Kraft, paper tissú de cuina, cartró per a envasos, etc.

  •