deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Envasos i Embalatges - PorexpanEl porexpan o poliestirè expandit (EPS), és poliestirè el qual s’expandeix amb un agent expansor o escumant (normalment gas pentà) de manera que el producte final està fet d’un 98% d’aire i un 2% de poliestirè. El poliestirè (PS) és un plàstic compost per moltes repeticions d’estirè, una substància que prové del benzè i de l’etilè. Les peculiars característiques del porexpan (baixa densitat, bon aïllat tèrmic, etc.) el fan interessant com a material d’embalatge contra cops; tanmateix, cada vegada s’utilitza més com a embolcall de productes alimentaris frescos (les conegudes safates de porexpan). Tots els envasos de EPS han d’anar identificats amb aquestes sigles, o bé amb el número 6 dins d’un triangle de fletxes que es persegueixen. Els plàstics tenen un fort impacte ambiental al llarg de tot el seu cicle de vida, des dels impactes de la indústria d’extracció i refinament del petroli, fins a l’impacte ocasionat pel seu abocament (no són biodegradables). A més, com que el porexpan és un plàstic molt voluminós, redueix notablement la vida útil dels abocadors. Una bona manera de minimitzar aquest residu és comprar productes frescos i al detall en els mercats en comptes d’adquirir productes frescos envasats amb porexpan.Aquest tipus de plàstic es dipositarà a l’iglú groc dels envasos, o bé es guardarà i es portarà a la deixalleria, on es dipositarà al contenidor específic de "Porexpan" (sovint són sacs, i l’usuari haurà de trencar els trossos grans en trossos més petits abans de posar-los en aquests sacs de plàstic). Per tal que aquest plàstic es pugui reciclar cal evitar que s’embruti amb altres materials de la brossa i cal separar-lo de la resta de plàstics.Els residus continguts en l’iglú groc dels carrers són portats a la planta de triatge de Gavà, gestionada per l’empresa Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA) (telèfon de contacte: 93 662 94 56), on se separen manualment els diferents tipus de plàstic, per tal de ser portats a gestors i fàbriques de plàstics per a ser reintroduït en el cicle productiu. En concret, el destí de la recuperació del porexpan és la fabricació de briquetes aïllants, protectors per a l’embalatge, triturat per a substrat de jardineria, alleugerants, safates, etc. El porexpan dipositat a les deixalleries, és recollit per l’empresa BRAFIM (telèfon de contacte: 93 729 24 00), la qual s’encarrega de triturar-lo a diferents volumetries per a la fabricació de formigons lleugers per a la construcció.