deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Envasos i Embalatges - P.E.T.El tereftalat de polietilè (PET) és un plàstic que s’obté a partir de l’àcid tereftàlic i l’etilenglicol per mitjà d’un procés de condensació. Com tots els plàstics, és un hidrocarbur que prové del trencament molecular de les naftes, unes substàncies de baix pes molècula derivades de la destil.lació del petroli. A tots els plàstics se’ls ha d’afegir determinats additius (estabilitzants, plastificants, antioxidants, retardants de flama, colorants, etc.) segons el producte final que es vulgui aconseguir, però mai cap d’ells pot ser nociu, volatilitzar-se o migrar a la superfície del producte envasat durant la seva vida útil Hi ha plàstic PET de diferents característiques tècniques, però sempre es tracta d’un material força impermeable als gasos i a l’aigua, amb una resistència molt alta a l’impacte. Com tots els termoplàstics, pot deformar-se per escalfament, però té una alta resistència a la calor (el seu punt de fusió és de 260ºC), així com també a la llum ultraviolada. És opac, però quan s’orienta es fa transparent. Són envasos de PET les ampolles de 0’5, 1, 1’5 i 2 litres de la majoria de refrescos (Coca-Cola, ...), gasoses i algunes aigües minerals. I com que preserva de l’acció de l’oxigen també s’utilitza per a envasar olis, confitures i d’altres productes com cosmètics, etc. Tots els envasos de PET han d’anar identificats amb aquestes sigles, o bé amb el número 1 dins d’un triangle de fletxes que es persegueixen. Els plàstics tenen un fort impacte ambiental al llarg de tot el seu cicle de vida, des dels impactes de la indústria d’extracció i refinament del petroli, fins a l’impacte ocasionat pel seu abocament (no són biodegradables). Per tal de minimitzar aquest residu, hem de procurar adquirir productes en format familiar en comptes d’envasos individuals, comprar els productes a granel reutilitzant el mateix envàs diverses vegades, preferir els envasos de vidre, etc.Per tal que aquest plàstic es pugui reciclar cal evitar que s’embruti amb altres materials de la brossa i cal separar-lo de la resta de plàstics. Aquest tipus de plàstic es dipositarà a l’iglú groc dels envasos, o bé es guardarà i es portarà a la deixalleria, on es dipositarà al contenidor corresponent.Els residus continguts en l’iglú groc i els plàstics recollits a les deixalleries són portats a la planta de triatge de Gavà, gestionada per l’empresa Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA) (telèfon de contacte: 93 662 94 56), on se separen manualment els diferents tipus de plàstic. El PET és premsat i portat a una planta de reciclatge on es recicla mecànicament, és a dir, es tritura, es renta, es fon i s’extrusiona en un macarró que es retalla en forma de grànuls d’igual diàmetre (granalla) per a usar-lo com a matèria primera en la fabricació de productes diferents als del primer ús o en aplicacions de menors exigències (mobiliari urbà, catifes, fibres, jerseis,...) ja que el producte obtingut del reciclatge és de menor qualitat que l’original degut a la degradació que hagi pogut patir durant el seu ús o per la presència de substàncies alienes procedents dels productes que va contenir.