deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Envasos i Embalatges - H.D.P.E. Blanc i Transp.El polietilè d’alta densitat (HDPE) és un plàstic format per macromolècules d’etilè polimeritzades a baixa pressió. L’etilè (CH2 = CH2) és un derivat del refinament del petroli. A tots els plàstics se’ls ha d’afegir determinats additius (estabilitzants, plastificants, antioxidants, retardants de flama, colorants, etc.) segons el producte final que es vulgui aconseguir, però mai cap d’ells pot ser nociu, volatilitzar-se o migrar a la superfície del producte envasat durant la seva vida útil El HDPE és un termoplàstic (s’estova amb la calor, tornant a ser sòlid i rígid quan baixa la temperatura) el que permet el seu reciclatge. Entre les seves principals característiques trobem: densitat de 0’94-0’96 g/cm3, poder calorífic de 46000 Kj/Kg, més aviat opac, molt rígid, cadenes d’etilè poc ramificades (lineals), estructura regular (cristal.lina), impermeable als gasos, poc resistent a les baixes temperatures, pot ser esterilitzat i és molt resistent als àcids i les bases. Són envasos de HPDE blanc i transparent, les garrafes d’aigua, d’oli, ampolles de llet, d’orxata, etc., molts envasos de productes de neteja, productes per a la rentadora, productes per a la higiene personal, ... Tots els envasos de HPDE han d’anar identificats amb aquestes sigles, o bé amb el número 2 dins d’un triangle de fletxes que es persegueixen. Els plàstics tenen un fort impacte ambiental al llarg de tot el seu cicle de vida, des dels impactes de la indústria d’extracció i refinament del petroli, fins a l’impacte ocasionat pel seu abocament (no són biodegradables). Per tal de minimitzar aquest residu, hem de procurar adquirir envasos familiars, comprar els productes a granel reutilitzant el mateix envàs diverses vegades, preferir els envasos de vidre, etc.Aquest tipus de plàstic es dipositarà a l’iglú groc dels envasos, o bé es guardarà i es portarà a la deixalleria, on es dipositarà al contenidor corresponent. Per tal que aquest plàstic es pugui reciclar cal evitar que s’embruti amb altres materials de la brossa i cal separar-lo de la resta de plàstics.Els residus continguts en l’iglú groc i els plàstics recollits a les deixalleries són portats a la planta de triatge de Gavà, gestionada per l’empresa Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA) (telèfon de contacte: 93 662 94 56), on se separen manualment els diferents tipus de plàstic. El HDPE blanc i transparent es recicla mecànicament a la mateixa planta, és a dir, es tritura, es renta, es fon i s’extrusiona en un macarró que es retalla en forma de grànuls d’igual diàmetre (granalla) per a ser venut a fàbriques de plàstics, on s’usa com a matèria primera en la fabricació de productes diferents als del primer ús o en aplicacions de menors exigències (bosses d’escombraries, sacs industrials, canonades,...) ja que el producte obtingut del reciclatge és de menor qualitat que l’original degut a la degradació que hagi pogut patir durant el seu ús o per la presència de substàncies alienes procedents dels productes que va contenir.