deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Envasos i Embalatges - Ampolla de CavaEl vidre resulta de la fusió, a més de 1500 ºC, d’una sèrie de matèries primeres entre les que es troben principalment la sorra de quars (sílice), el carbonat de sodi (sosa, Na2CO3) i la pedra calcària (carbonat de calci, CaCO3), totes elles molt abundants en la natura, juntament amb altres components secundaris com els colorants, decolorants, opacificants, etc. Entre les principals característiques del vidre destaquen la seva inalterabilitat química, resistència a la corrosió, l’oxidació i les altes temperatures, impermeabilitat enfront dels gasos, indeformabilitat i la seva versatilitat per a poder ser moldejat en infinitat de dissenys i mides. A més, es pot reutilitzar per a ús alimentari una mitjana de 30-40 vegades i és reciclable al 100% com a matèria primera. Tanmateix, com a inconvenients té la seva fragilitat i el seu pes elevat. Separem les ampolles de cava, ja que les seves característiques d’estandardització, gruix, resistència, etc., faciliten la seva reutilització i reincorporació al circuit de comercialització. A més amb aquesta recuperació estalviem energia i matèries primeres i reduïm la contaminació provocada pel procés de fabricació del vidre.Els usuaris han de dur les ampolles de cava, tenint cura de que no es trenquin, a les deixalleries.Totes les ampolles de cava recollides a les deixalleries gestionades per TERSA, són portades a l’empresa Maria Nutó, S.A. (telèfon de contacte: 93 891 03 08), on són classificades i rentades per al seu reompliment posterior.