deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Altres Residus - SabatesLes sabates estan fetes amb materials (pells, etc.) que es fan malbé amb el temps. A més, al llarg de la nostra vida, el peu creix i pateix canvis que fan que haguem de canviar de calçat. Un cop les sabates han esgotat el seu període de vida útil (perquè s’han trencat o foradat, etc.), deixen d’anar-nos bé, o ens deixen d’agradar, passen a convertir-se en residus. Aquest residu es genera bàsicament en sabateries i llars particulars. Mitjançant la recollida selectiva de sabates fem possible la reutilització de sabates que encara estan en bon estat. Comprar sabates que siguin el més còmodes possibles i fabricades amb materials resistents, és una bona manera de minimitzar la generació d’aquest tipus de residus.Els particulars i petits comerciants portaran les sabates a les deixalleries, on les deixaran al contenidor corresponent.Els destí d’aquest tipus de residus són, generalment, fundacions socials, com per exemple Engrunes (telèfon de contacte: 93 473 37 82), Andròmines (telèfon de contacte: 93 564 15 74) i Solidança (telèfon de contacte: 93 685 44 34), gestors locals de les pròpies deixalleries (que s’encarreguen del seu funcionament intern, empleats, etc.) que són alhora entitats de reinserció laboral, ONGs, particulars autoritzats per l’Ajuntament, etc. Aquestes organitzacions classifiquen les sabates en funció del seu estat de conservació per tal de veure si es poden aprofitar (ja sigui directament o després de realitzar petites reparacions) per a la seva reutilització o venda en el mercat de 2ª mà.