deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Altres Residus - Restes de PodaDins d’aquest grup de residus s’inclouen totes les restes vegetals provinents del manteniment de zones verdes i poda d’arbrat municipal, aclarides i neteges forestals i poda de fruiters i les restes de jardí (fullaraca, gespa segada, podes de jardí, arrels, petits branquillons, fulles i flors seques,...). Les restes de poda es generen en llars particulars (amb jardí o testos amb plantes d’interior-exterior), manteniment dels jardins i l’arbrat municipal, etc. La recollida separada d’aquest residu possibilita el compostatge d’aquesta matèria orgànica vegetal, tancant el cicle, ja que el compost és un adob natural que es fa servir per a abonar i fer créixer nous arbres i plantes.Aquest residu es portarà a les deixalleries, dipositant-se al contenidor adient.Les restes vegetals recollides a les deixalleries es porten a les plantes de compostatge de Castelldefels i Torrelles de Llobregat, gestionades per l’empresa Metrocompost, S.A. (telèfon de contacte: 93 636 15 81), on passen per un procés de compostatge, és a dir, la transformació d’aquesta matèria orgànica vegetal mitjançant l’acció dels microorganismes i en les adequades condicions d’humitat i aireació, que fa possible que els nutrients que s’havien acumulat en els components vegetals tornin a ser de nou nutrients disponibles per a les plantes. Les reaccions de transformació són fermentacions (principalment aeròbies) mitjançant les quals els microorganismes sintetitzen productes orgànics més complexos que la matèria vegetal original, produint-se al final, entre d’altres, materials húmics (materials que es troben en la capa superficial dels sòls naturals i que constitueixen la base de la seva fertilitat). Així doncs, el resultat d’aquest compostatge és el compost, un producte de gran qualitat com a adob orgànic, que a més a més de la seva funció com a fertilitzant, millora l’estructura del sòl. Aquest procés de compostatge també es pot dur a terme de manera particular, a casa, seguint les instruccions de llibres com "La guia del compostatge" publicat per l’Ajuntament de Barcelona. Aquest compostatge en origen permet estalviar en transport i en energia, donat que aquest procés "a casa" no necessita cap tecnologia especial.