deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Altres Residus - MoblesEls mobles són els objectes pràctics o de guarniment d’una casa, és a dir, llits, taules, cadires, armaris, etc. Aquests residus es generen a les llars particulars, escoles, oficines,... Per tal de minimitzar aquest residu hem de tenir cura dels mobles per tal d’allargar-ne la seva vida útil.Els mobles es dipositaran a les deixalleries o bé al carrer, en els dies assenyalats per l’Ajuntament per a fer-ne una recollida porta a porta. En les noves deixalleries (anomenades deixalleries de tercera generació) es procedirà al desballestament d’aquest residu per tal de recuperar els materials que el composen, sempre i quan el moble no pugui ser reutilitzat. Així doncs, en aquest tipus de deixalleries, les quals disposen d’un cobert especial per a realitzar el desballestament, els diferents elements que formen part dels mobles es dipositaran en els contenidors respectius. Per exemple, del desballestament d’una porta es poden obtenir tres materials diferents: fusta (que es deixarà al contenidor de la fusta), alumini del pom (que anirà al contenidor dels metalls) i ferro de les "bisagres" o frontisses (que es dipositarà al contenidor de la ferralla). En el cas que els mobles arribin a la deixalleria muntats i en bon estat de conservació, seran considerats andròmines i es posaran al contenidor d’aquest residu.El destí dels mobles que no han pogut ser desballestat a les deixalleries són empreses de recuperadors que separen els seus components (sovint, a través d’una trituració prèvia) per tal de donar a cada tipus de material el reciclatge i tractament adequats.