deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Altres Residus - MetallsDins d’aquesta categoria, s’inclouen tots aquells materials formats per metalls no fèrrics, com per exemple bobines de motor i tubs de coure, finestres d’alumini, olles i aixetes d’acer inoxidable, etc. Aquests residus poden tenir procedències molt diferents, des de llars particulars, fins a subproductes de producció de petits industrials, passant per oficines, bars, petits tallers,... La recuperació dels metalls que formen part de tot tipus d’estris i utensilis que fem servir, mitjançant la seva recollida selectiva, suposa un important estalvi de matèries primeres minerals. Per tal de minimitzar la generació d’aquest residu, hem de tenir cura del manteniment de tots els estris i materials no fèrrics, per tal d’allargar-ne la seva vida útil.Els particulars i petits industrials poden portar els elements no fèrrics a les deixalleries, on la dipositaran en el contenidor corresponent.Els metalls dipositats a les deixalleries són recollits per l’empresa ARNACA (telèfon de contacte: 93 395 02 50), la qual s’encarrega del seu transport fins al reciclador, on a través d’un procés de separació i fusió, els diferents metalls són recuperats per a la seva reintroducció en el cicle productiu.