deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Altres Residus - FustaDins d’aquesta categoria s’inclouen tots aquells elements de fusta que podem trobar en una casa, com per exemple, marcs de finestra, portes, marcs de porta, restes de mobles, caixes de mercat,... Podem diferenciar entre fusta pròpiament dita i conglomerat, és a dir, aquell material format per fusta triturada i compactada i que sovint està recobert per una capa de fòrmica (material laminat de plàstic) o melanina. Aquest residu es genera bàsicament en petites obres bricolatge o reformes en llars particulars, petit comerç, etc.Els usuaris portaran la fusta (el més neta possible) a les deixalleries, on la dipositaran al contenidor corresponent.La fusta recollida a les deixalleries passa per un procés de triatge en el qual se separa el conglomerat del que és fusta pròpiament dita. Un cop es tenen aquestes dues fraccions es trituren. La fusta triturada s’incorpora com a matèria primera al procés de fabricació de palets i conglomerats de fusta, mentre que el conglomerat triturat és valoritzat energèticament mitjançant la combustió en calderes preparades per aquests tipus de combustible, obtenint-se energia que servirà per escalfar l’aigua de calderes comuns d’aigua calent d’habitatges, etc.