deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Altres Residus - FerrallaS’entén per ferralla, tots aquells elements fèrrics que poden trobar en llars partícules, oficines, petits comerços, etc., com per exemple, canonades i tot tipus d’utensilis domèstics (somiers, peus de làmpades,...). S’inclouen també dins d’aquest grup de residus, els subproductes fèrrics de producció de petits industrials. Mitjançant la recollida selectiva dels materials fèrrics, s’evita que aquests vagin a parar als abocadors i es possibilita la recuperació i el reciclatge del ferro, amb el consegüent estalvi de recursos minerals que això comportaEls particulars i petits industrials poden portar la ferralla a les deixalleries, on la dipositaran en el contenidor corresponent.Generalment, el ferro pot reincorporar-se al cicle productiu o, més freqüentment, pot ser utilitzat per una indústria mecànica, mitjançant un procés de fusió i conformació d’un nou element. La ferralla dipositada a les deixalleries és recollida per l’empresa ARNACA (telèfon de contacte: 93 395 02 50), la qual s’encarrega del seu transport fins al reciclador, on a través d’un procés de separació i fusió, el ferro és recuperat per a la seva reintroducció en el cicle productiu.