deixa_01
Que és?
     Definició
     Importancia
     Ubicació i tipus
Organització fisica
     Esquema
     Parts
Normativa
Enllaços d'interes
................................


Normativa Reguladora de les Deixalleries

LLEI 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus..
El president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol