deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2018) Anteriors<>Següents
 Residu CFCORCRBEPLEPSJGGRALHTotal
AMPOLLES DE CAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENVASOS DE VIDRE DE COLOR 0 0 13.840 0 0 0 0 0 66.352
ENVASOS DE VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 0 0 0 0 0 7.540
IGLOO GROC 0 90 5.080 0 0 0 0 0 35.336
IGLOO VIDRE 0 0 0 0 0 0 0 0 20.315
PAPER I CARTRĶ 21.880 39.110 43.480 31.360 39.320 17.180 15.130 56.320 916.351
PLĀSTIC FILM 0 0 830 0 0 0 0 0 164.550
POREXPAN 0 0 180 0 20 270 0 0 3.849
Total 21.880 39.200 63.410 31.360 39.340 17.450 15.130 56.320 1.214.293