deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2018) Anteriors<>Següents
 Residu CFCORCRBEPLEPSJGGRALHTotal
AMPOLLES DE CAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENVASOS DE VIDRE DE COLOR 0 0 4.430 0 0 0 0 0 31.213
ENVASOS DE VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 0 0 0 0 0 2.930
IGLOO GROC 0 90 1.470 0 0 0 0 0 13.576
IGLOO VIDRE 0 0 0 0 0 0 0 0 9.845
PAPER I CARTRĶ 11.160 18.870 16.270 12.650 18.030 7.480 5.680 25.860 389.630
PLĀSTIC FILM 0 0 630 0 0 0 0 0 160.480
POREXPAN 0 0 150 0 20 100 0 0 2.565
Total 11.160 18.960 22.950 12.650 18.050 7.580 5.680 25.860 610.239