deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2018) Anteriors<>Següents
 Residu CFCORCRBEPLEPSJGGRALHTotal
AMPOLLES DE CAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENVASOS DE VIDRE DE COLOR 0 0 12.180 0 0 0 0 0 57.094
ENVASOS DE VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 0 0 0 0 0 6.330
IGLOO GROC 0 90 3.890 0 0 0 0 0 28.746
IGLOO VIDRE 0 0 0 0 0 0 0 0 15.655
PAPER I CARTRĶ 18.350 32.980 39.610 25.560 35.270 14.440 12.420 48.320 776.461
PLĀSTIC FILM 0 0 630 0 0 0 0 0 163.020
POREXPAN 0 0 150 0 20 200 0 0 3.134
Total 18.350 33.070 56.460 25.560 35.290 14.640 12.420 48.320 1.050.440