deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2018) Anteriors<>Següents
 Residu Total
AMPOLLES DE CAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENVASOS DE VIDRE DE COLOR 0 0 0 0 0 0 0 0 31.213
ENVASOS DE VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 0 0 0 0 0 2.930
IGLOO GROC 0 0 0 0 0 0 0 0 13.576
IGLOO VIDRE 0 0 0 0 0 0 0 0 9.845
PAPER I CARTRĶ 0 0 0 0 0 0 0 0 389.630
PLĀSTIC FILM 0 0 0 0 0 0 0 0 160.480
POREXPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 2.565
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 610.239