deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2018) Anteriors<>Següents
 Residu Total
AMPOLLES DE CAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENVASOS DE VIDRE DE COLOR 0 0 0 0 0 0 0 0 78.104
ENVASOS DE VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 0 0 0 0 0 9.530
IGLOO GROC 0 0 0 0 0 0 0 0 43.576
IGLOO VIDRE 0 0 0 0 0 0 0 0 26.235
PAPER I CARTRĶ 0 0 0 0 0 0 0 0 1.196.581
PLĀSTIC FILM 0 0 0 0 0 0 0 0 166.385
POREXPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 4.749
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 1.525.160