deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2018) >Següents
 Residu BADBARBEGBPCASCCCDCERTotal
AMPOLLES DE CAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENVASOS DE VIDRE DE COLOR 0 0 0 0 1.000 0 0 0 57.094
ENVASOS DE VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 0 0 0 0 0 6.330
IGLOO GROC 320 0 0 0 4.160 0 0 0 28.746
IGLOO VIDRE 0 0 0 0 1.080 0 690 1.490 15.655
PAPER I CARTRĶ 7.250 22.520 23.670 33.720 58.260 13.460 10.480 14.610 776.461
PLĀSTIC FILM 0 180 195 0 0 0 0 0 163.020
POREXPAN 20 100 130 0 40 62 0 0 3.134
Total 7.590 22.800 23.995 33.720 64.540 13.522 11.170 16.100 1.050.440