deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2018) >Següents
 Residu BADBARBEGBPCASCCCDCERTotal
AMPOLLES DE CAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENVASOS DE VIDRE DE COLOR 0 0 0 0 1.000 0 0 0 66.352
ENVASOS DE VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 0 0 0 0 0 7.540
IGLOO GROC 320 0 0 0 4.880 0 0 0 35.336
IGLOO VIDRE 0 0 0 0 1.890 0 1.460 2.120 20.315
PAPER I CARTRĶ 8.030 27.200 26.460 42.120 67.590 14.350 12.750 17.170 916.351
PLĀSTIC FILM 0 220 265 0 0 0 0 0 164.550
POREXPAN 20 170 180 0 40 92 0 0 3.849
Total 8.370 27.590 26.905 42.120 75.400 14.442 14.210 19.290 1.214.293