deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2018) >Següents
 Residu BADBARBEGBPCASCCCDCERTotal
AMPOLLES DE CAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENVASOS DE VIDRE DE COLOR 0 0 0 0 1.000 0 0 0 78.104
ENVASOS DE VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 0 0 0 0 0 9.530
IGLOO GROC 320 0 0 0 6.380 0 0 0 43.576
IGLOO VIDRE 0 0 0 0 3.660 0 1.460 2.120 26.235
PAPER I CARTRĶ 9.820 33.860 35.620 54.400 82.740 15.960 15.640 22.930 1.196.581
PLĀSTIC FILM 0 380 345 0 0 0 0 0 166.385
POREXPAN 20 220 250 0 40 107 0 0 4.749
Total 10.160 34.460 36.215 54.400 93.820 16.067 17.100 25.050 1.525.160