deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2018) >Següents
 Residu BADBARBEGBPCASCCCDCERTotal
AMPOLLES DE CAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENVASOS DE VIDRE DE COLOR 0 0 0 0 1.000 0 0 0 31.213
ENVASOS DE VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 0 0 0 0 0 2.930
IGLOO GROC 0 0 0 0 2.180 0 0 0 13.576
IGLOO VIDRE 0 0 0 0 1.080 0 690 760 9.845
PAPER I CARTRĶ 3.480 11.080 10.950 17.900 33.260 6.300 4.640 8.080 389.630
PLĀSTIC FILM 0 140 125 0 0 0 0 0 160.480
POREXPAN 20 80 100 0 40 25 0 0 2.565
Total 3.500 11.300 11.175 17.900 37.560 6.325 5.330 8.840 610.239