deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2017) Anteriors<
 Residu TITORVILTotal
AMPOLLES DE CAVA 0 0 0 1.170
ENVASOS DE VIDRE DE COLOR 0 19.682 0 75.872
ENVASOS DE VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 9.760
IGLOO GROC 0 8.230 0 64.042
IGLOO VIDRE 0 0 0 31.670
PAPER I CARTRĶ 68.460 31.340 31.725 1.137.429
PLĀSTIC FILM 0 0 1.355 9.690
POREXPAN 0 75 0 2.607
Total 68.460 59.327 33.080 1.332.240