deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2017) Anteriors<
 Residu TITORVILTotal
AMPOLLES DE CAVA 0 0 0 2.090
ENVASOS DE VIDRE DE COLOR 0 21.322 0 84.512
ENVASOS DE VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 10.460
IGLOO GROC 0 9.180 0 68.212
IGLOO VIDRE 0 0 0 35.020
PAPER I CARTRĶ 77.040 33.030 31.725 1.248.709
PLĀSTIC FILM 0 0 1.440 10.645
POREXPAN 0 105 0 2.922
Total 77.040 63.637 33.165 1.462.570