deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2017) Anteriors<
 Residu TITORVILTotal
AMPOLLES DE CAVA 0 0 0 2.090
ENVASOS DE VIDRE DE COLOR 0 21.972 0 90.542
ENVASOS DE VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 12.220
IGLOO GROC 0 9.720 0 70.432
IGLOO VIDRE 0 0 0 37.420
PAPER I CARTRĶ 82.650 35.400 38.725 1.372.509
PLĀSTIC FILM 0 0 1.580 12.095
POREXPAN 0 125 0 3.297
Total 82.650 67.217 40.305 1.600.605