deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2017) Anteriors<>Següents
 Residu SADSBLLSCLSCU1SCU2SFLLSJDSVHTotal
AMPOLLES DE CAVA 0 0 0 0 2.090 0 0 0 2.090
ENVASOS DE VIDRE DE COLOR 0 0 0 1.480 6.270 0 0 0 84.512
ENVASOS DE VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 1.780 0 0 0 0 10.460
IGLOO GROC 0 0 0 0 890 1.060 0 0 68.212
IGLOO VIDRE 0 0 0 0 0 600 0 0 35.020
PAPER I CARTRĶ 7.730 47.760 10.140 21.180 82.900 28.460 30.900 63.390 1.248.709
PLĀSTIC FILM 0 0 0 0 1.105 0 0 0 10.645
POREXPAN 0 0 74 40 795 0 0 0 2.922
Total 7.730 47.760 10.214 24.480 94.050 30.120 30.900 63.390 1.462.570