deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2017) Anteriors<>Següents
 Residu SADSBLLSCLSCU1SCU2SFLLSJDSVHTotal
AMPOLLES DE CAVA 0 0 0 0 2.090 0 0 0 2.090
ENVASOS DE VIDRE DE COLOR 0 0 0 2.320 6.270 0 0 0 90.542
ENVASOS DE VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 2.420 0 0 0 0 12.220
IGLOO GROC 0 0 0 0 890 1.100 0 0 70.432
IGLOO VIDRE 0 0 0 0 0 600 0 0 37.420
PAPER I CARTRĶ 10.020 50.080 10.700 24.160 87.620 31.000 33.170 69.620 1.372.509
PLĀSTIC FILM 0 0 0 0 1.205 0 0 0 12.095
POREXPAN 0 0 74 40 975 0 0 0 3.297
Total 10.020 50.080 10.774 28.940 99.050 32.700 33.170 69.620 1.600.605