deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2017) Anteriors<>Següents
 Residu SADSBLLSCLSCU1SCU2SFLLSJDSVHTotal
AMPOLLES DE CAVA 0 0 0 0 1.170 0 0 0 1.170
ENVASOS DE VIDRE DE COLOR 0 0 0 1.480 3.340 0 0 0 75.872
ENVASOS DE VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 1.780 0 0 0 0 9.760
IGLOO GROC 0 0 0 0 890 940 0 0 64.042
IGLOO VIDRE 0 0 0 0 0 600 0 0 31.670
PAPER I CARTRĶ 7.730 44.840 8.620 18.700 74.510 25.240 26.480 54.760 1.137.429
PLĀSTIC FILM 0 0 0 0 1.025 0 0 0 9.690
POREXPAN 0 0 74 40 760 0 0 0 2.607
Total 7.730 44.840 8.694 22.000 81.695 26.780 26.480 54.760 1.332.240