deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2017) Anteriors<>Següents
 Residu LHMOLMONMRPALPPRIPSABTotal
AMPOLLES DE CAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 2.090
ENVASOS DE VIDRE DE COLOR 0 0 0 10.700 12.480 3.950 0 0 90.542
ENVASOS DE VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 9.340 0 0 0 0 12.220
IGLOO GROC 0 10.650 0 3.320 1.662 1.420 0 0 70.432
IGLOO VIDRE 0 19.210 0 0 10.280 0 0 0 37.420
PAPER I CARTRĶ 68.080 53.360 5.380 65.930 21.670 15.000 14.530 27.080 1.372.509
PLĀSTIC FILM 0 1.520 0 2.450 1.400 990 370 0 12.095
POREXPAN 0 0 0 0 280 585 200 0 3.297
Total 68.080 84.740 5.380 91.740 47.772 21.945 15.100 27.080 1.600.605