deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2017) Anteriors<>Següents
 Residu LHMOLMONMRPALPPRIPSABTotal
AMPOLLES DE CAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.170
ENVASOS DE VIDRE DE COLOR 0 0 0 9.230 8.310 3.950 0 0 75.872
ENVASOS DE VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 7.980 0 0 0 0 9.760
IGLOO GROC 0 9.050 0 2.670 1.322 1.420 0 0 64.042
IGLOO VIDRE 0 14.440 0 0 10.140 0 0 0 31.670
PAPER I CARTRĶ 55.180 45.600 4.340 54.100 17.650 11.920 8.150 21.660 1.137.429
PLĀSTIC FILM 0 1.520 0 2.030 1.150 670 260 0 9.690
POREXPAN 0 0 0 0 280 560 130 0 2.607
Total 55.180 70.610 4.340 76.010 38.852 18.520 8.540 21.660 1.332.240