deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2017) Anteriors<>Següents
 Residu LHMOLMONMRPALPPRIPSABTotal
AMPOLLES DE CAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 2.090
ENVASOS DE VIDRE DE COLOR 0 0 0 10.000 10.290 3.950 0 0 84.512
ENVASOS DE VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 8.680 0 0 0 0 10.460
IGLOO GROC 0 10.410 0 3.010 1.472 1.420 0 0 68.212
IGLOO VIDRE 0 16.810 0 0 10.280 0 0 0 35.020
PAPER I CARTRĶ 58.940 48.930 4.750 56.810 19.090 14.250 11.770 24.660 1.248.709
PLĀSTIC FILM 0 1.520 0 2.190 1.400 770 290 0 10.645
POREXPAN 0 0 0 0 280 575 170 0 2.922
Total 58.940 77.670 4.750 80.690 42.812 20.965 12.230 24.660 1.462.570