deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2017) Anteriors<>Següents
 Residu CFCORCRBCRVEPLEPSJGGRATotal
AMPOLLES DE CAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.170
ENVASOS DE VIDRE DE COLOR 0 5.400 23.680 0 0 0 0 0 75.872
ENVASOS DE VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 0 0 0 0 0 9.760
IGLOO GROC 0 0 7.060 0 0 0 0 0 64.042
IGLOO VIDRE 0 0 0 0 0 0 0 0 31.670
PAPER I CARTRĶ 21.580 53.000 65.510 5.740 39.990 44.530 30.100 22.220 1.137.429
PLĀSTIC FILM 0 0 1.245 0 0 0 0 0 9.690
POREXPAN 0 0 207 0 0 0 177 0 2.607
Total 21.580 58.400 97.702 5.740 39.990 44.530 30.277 22.220 1.332.240