deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2017) Anteriors<>Següents
 Residu CFCORCRBCRVEPLEPSJGGRATotal
AMPOLLES DE CAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 2.090
ENVASOS DE VIDRE DE COLOR 0 5.400 26.650 0 0 0 0 0 90.542
ENVASOS DE VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 0 0 0 0 0 12.220
IGLOO GROC 0 0 7.630 0 0 0 0 0 70.432
IGLOO VIDRE 0 0 0 0 0 0 0 0 37.420
PAPER I CARTRĶ 25.070 64.500 75.590 6.480 49.850 49.350 34.220 28.250 1.372.509
PLĀSTIC FILM 0 0 2.005 0 0 0 0 0 12.095
POREXPAN 0 0 282 0 0 0 222 0 3.297
Total 25.070 69.900 112.157 6.480 49.850 49.350 34.442 28.250 1.600.605