deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2017) Anteriors<>Següents
 Residu CFCORCRBCRVEPLEPSJGGRATotal
AMPOLLES DE CAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 2.090
ENVASOS DE VIDRE DE COLOR 0 5.400 25.000 0 0 0 0 0 84.512
ENVASOS DE VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 0 0 0 0 0 10.460
IGLOO GROC 0 0 7.630 0 0 0 0 0 68.212
IGLOO VIDRE 0 0 0 0 0 0 0 0 35.020
PAPER I CARTRĶ 22.780 57.730 71.910 5.740 44.190 44.530 32.240 25.620 1.248.709
PLĀSTIC FILM 0 0 1.465 0 0 0 0 0 10.645
POREXPAN 0 0 257 0 0 0 182 0 2.922
Total 22.780 63.130 106.262 5.740 44.190 44.530 32.422 25.620 1.462.570