deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2017) >Següents
 Residu BADBARBEGBPCASCCCDCERTotal
AMPOLLES DE CAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.170
ENVASOS DE VIDRE DE COLOR 0 0 0 0 800 0 0 0 75.872
ENVASOS DE VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 0 0 0 0 0 9.760
IGLOO GROC 320 0 0 0 32.140 0 0 0 64.042
IGLOO VIDRE 0 0 0 0 1.860 0 1.310 3.320 31.670
PAPER I CARTRĶ 7.520 32.100 18.540 54.884 72.170 15.660 18.170 24.710 1.137.429
PLĀSTIC FILM 0 5 430 0 0 0 0 0 9.690
POREXPAN 0 5 235 0 0 34 0 30 2.607
Total 7.840 32.110 19.205 54.884 106.970 15.694 19.480 28.060 1.332.240