deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2017) >Següents
 Residu BADBARBEGBPCASCCCDCERTotal
AMPOLLES DE CAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 2.090
ENVASOS DE VIDRE DE COLOR 0 0 0 0 800 0 0 0 90.542
ENVASOS DE VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 0 460 0 0 0 12.220
IGLOO GROC 320 0 0 0 33.720 0 0 0 70.432
IGLOO VIDRE 0 0 0 0 2.700 0 1.310 3.320 37.420
PAPER I CARTRĶ 9.290 39.970 25.530 63.104 86.160 19.400 22.240 29.330 1.372.509
PLĀSTIC FILM 0 65 510 0 0 0 0 0 12.095
POREXPAN 0 165 285 0 0 34 0 30 3.297
Total 9.610 40.200 26.325 63.104 123.840 19.434 23.550 32.680 1.600.605