deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos Recuperats d'Envasos i Embalatges (2017) >Següents
 Residu BADBARBEGBPCASCCCDCERTotal
AMPOLLES DE CAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 2.090
ENVASOS DE VIDRE DE COLOR 0 0 0 0 800 0 0 0 84.512
ENVASOS DE VIDRE TRANSPARENT 0 0 0 0 0 0 0 0 10.460
IGLOO GROC 320 0 0 0 32.820 0 0 0 68.212
IGLOO VIDRE 0 0 0 0 2.700 0 1.310 3.320 35.020
PAPER I CARTRĶ 8.430 36.360 22.280 58.864 78.910 18.330 20.740 26.600 1.248.709
PLĀSTIC FILM 0 5 460 0 0 0 0 0 10.645
POREXPAN 0 125 255 0 0 34 0 30 2.922
Total 8.750 36.490 22.995 58.864 115.230 18.364 22.050 29.950 1.462.570