Quilos segons Destí d'Inerts i Recuperables (2018)
Categoria Composatge % Dipòsit Controlat % Material Recuperable % Reutilització % Tractament Especials % Valorització % Total Categoria %
APARELLS INFORM└TICS I DE TELECOMUNICACIONS 0 0,0 0 0,0 362.149 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 362.149 100
CABLES EL╚CTRICS 0 0,0 0 0,0 35.433 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 35.433 100
C└PSULES DE ALUMINI DE DOSI ┌NICA 0 0,0 0 0,0 113.095 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 113.095 100
C└PSULES DE PL└STIC DE DOSI ┌NICA 0 0,0 0 0,0 40.268 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 40.268 100
CDS i DVDS 0 0,0 0 0,0 28.493 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28.493 100
CINTES DE CASSET I DE V═DEO 0 0,0 0 0,0 91.059 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91.059 100
FERRALLA 0 0,0 0 0,0 1.058.574 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.058.574 100
FUSTA 0 0,0 0 0,0 12.768.006 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12.768.006 100
GRANS ELECTRODOM╚STICS 0 0,0 0 0,0 225.666 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 225.666 100
JOGUINES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 57.392 100,0 0 0,0 0 0,0 57.392 100
MATALASSOS 0 0,0 0 0,0 631.096 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 631.096 100
METALL SENSE FERRO 0 0,0 0 0,0 82.454 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 82.454 100
MOBLES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14.885 100,0 0 0,0 0 0,0 14.885 100
MONITORS I PANTALLES 0 0,0 0 0,0 285.604 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 285.604 100
OLIS DE CUINA 0 0,0 0 0,0 375.568 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 375.568 100
PETITS ELECTRODOM╚STICS 0 0,0 0 0,0 503.075 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 503.075 100
PL└STIC DUR 0 0,0 0 0,0 733.682 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 733.682 100
RESTA 0 0,0 6.089.104 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6.089.104 100
RESTES VEGETALS 4.204.391 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4.204.391 100
ROBA I CALăAT 0 0,0 0 0,0 0 0,0 772.514 100,0 0 0,0 0 0,0 772.514 100
TERRES I RUNES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20.036.105 100,0 0 0,0 0 0,0 20.036.105 100
VIDRE ARMAT 0 0,0 0 0,0 32.760 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 32.760 100
VIDRE BARREJAT 0 0,0 0 0,0 1.573.618 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.573.618 100
VIDRE PLA 0 0,0 0 0,0 204.930 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 204.930 100
Total 4.204.391 8,4 6.089.104 12,1 19.145.530 38,0 20.880.896 41,5 0 0,0 0 0,0 50.319.921 100