Quilos segons Destí d'Inerts i Recuperables (2018)
Categoria Composatge % Dipòsit Controlat % Material Recuperable % Reutilització % Tractament Especials % Valorització % Total Categoria %
APARELLS INFORM└TICS I DE TELECOMUNICACIONS 0 0,0 0 0,0 160.342 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 160.342 100
CABLES EL╚CTRICS 0 0,0 0 0,0 29.576 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 29.576 100
C└PSULES DE ALUMINI DE DOSI ┌NICA 0 0,0 0 0,0 41.089 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 41.089 100
C└PSULES DE PL└STIC DE DOSI ┌NICA 0 0,0 0 0,0 18.930 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18.930 100
CDS i DVDS 0 0,0 0 0,0 14.439 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14.439 100
CINTES DE CASSET I DE V═DEO 0 0,0 0 0,0 47.816 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 47.816 100
FERRALLA 0 0,0 0 0,0 429.943 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 429.943 100
FUSTA 0 0,0 0 0,0 5.040.718 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5.040.718 100
GRANS ELECTRODOM╚STICS 0 0,0 0 0,0 114.206 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 114.206 100
JOGUINES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27.892 100,0 0 0,0 0 0,0 27.892 100
MATALASSOS 0 0,0 0 0,0 260.616 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 260.616 100
METALL SENSE FERRO 0 0,0 0 0,0 35.442 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 35.442 100
MOBLES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8.780 100,0 0 0,0 0 0,0 8.780 100
MONITORS I PANTALLES 0 0,0 0 0,0 125.771 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 125.771 100
OLIS DE CUINA 0 0,0 0 0,0 167.070 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 167.070 100
PETITS ELECTRODOM╚STICS 0 0,0 0 0,0 228.940 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 228.940 100
PL└STIC DUR 0 0,0 0 0,0 303.629 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 303.629 100
RESTA 0 0,0 2.408.067 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.408.067 100
RESTES VEGETALS 2.023.294 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.023.294 100
ROBA I CALăAT 0 0,0 0 0,0 0 0,0 271.715 100,0 0 0,0 0 0,0 271.715 100
TERRES I RUNES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8.143.345 100,0 0 0,0 0 0,0 8.143.345 100
VIDRE ARMAT 0 0,0 0 0,0 15.430 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15.430 100
VIDRE BARREJAT 0 0,0 0 0,0 687.087 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 687.087 100
VIDRE PLA 0 0,0 0 0,0 70.210 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 70.210 100
Total 2.023.294 9,8 2.408.067 11,6 7.791.254 37,7 8.451.732 40,9 0 0,0 0 0,0 20.674.347 100