Quilos segons Destí d'Inerts i Recuperables (2018)
Categoria Composatge % Dipòsit Controlat % Material Recuperable % Reutilització % Tractament Especials % Valorització % Total Categoria %
APARELLS INFORM└TICS I DE TELECOMUNICACIONS 0 0,0 0 0,0 306.574 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 306.574 100
CABLES EL╚CTRICS 0 0,0 0 0,0 33.057 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33.057 100
C└PSULES DE ALUMINI DE DOSI ┌NICA 0 0,0 0 0,0 106.765 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 106.765 100
C└PSULES DE PL└STIC DE DOSI ┌NICA 0 0,0 0 0,0 36.055 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 36.055 100
CDS i DVDS 0 0,0 0 0,0 17.045 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17.045 100
CINTES DE CASSET I DE V═DEO 0 0,0 0 0,0 79.580 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 79.580 100
FERRALLA 0 0,0 0 0,0 868.160 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 868.160 100
FUSTA 0 0,0 0 0,0 10.695.911 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10.695.911 100
GRANS ELECTRODOM╚STICS 0 0,0 0 0,0 191.256 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 191.256 100
JOGUINES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 50.669 100,0 0 0,0 0 0,0 50.669 100
MATALASSOS 0 0,0 0 0,0 531.836 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 531.836 100
METALL SENSE FERRO 0 0,0 0 0,0 68.973 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 68.973 100
MOBLES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12.545 100,0 0 0,0 0 0,0 12.545 100
MONITORS I PANTALLES 0 0,0 0 0,0 241.483 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 241.483 100
OLIS DE CUINA 0 0,0 0 0,0 324.233 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 324.233 100
PETITS ELECTRODOM╚STICS 0 0,0 0 0,0 427.615 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 427.615 100
PL└STIC DUR 0 0,0 0 0,0 594.709 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 594.709 100
RESTA 0 0,0 5.146.816 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5.146.816 100
RESTES VEGETALS 3.695.091 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.695.091 100
ROBA I CALăAT 0 0,0 0 0,0 0 0,0 640.486 100,0 0 0,0 0 0,0 640.486 100
TERRES I RUNES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17.212.004 100,0 0 0,0 0 0,0 17.212.004 100
VIDRE ARMAT 0 0,0 0 0,0 18.590 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18.590 100
VIDRE BARREJAT 0 0,0 0 0,0 1.372.111 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.372.111 100
VIDRE PLA 0 0,0 0 0,0 166.590 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 166.590 100
Total 3.695.091 8,6 5.146.816 12,0 16.080.543 37,5 17.915.704 41,8 0 0,0 0 0,0 42.838.154 100