Quilos segons Destí d'Inerts i Recuperables (2017)
Categoria Composatge % Dipòsit Controlat % Material Recuperable % Reutilització % Tractament Especials % Valorització % Total Categoria %
APARELLS INFORM└TICS I DE TELECOMUNICACIONS 0 0,0 0 0,0 538.642 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 538.642 100
CABLES EL╚CTRICS 0 0,0 0 0,0 20.364 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20.364 100
C└PSULES DE ALUMINI DE DOSI ┌NICA 0 0,0 0 0,0 127.718 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 127.718 100
C└PSULES DE PL└STIC DE DOSI ┌NICA 0 0,0 0 0,0 51.223 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 51.223 100
CDS i DVDS 0 0,0 0 0,0 33.964 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33.964 100
CINTES DE CASSET I DE V═DEO 0 0,0 0 0,0 176.375 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 176.375 100
FERRALLA 0 0,0 0 0,0 1.558.522 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.558.522 100
FUSTA 0 0,0 0 0,0 19.163.270 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19.163.270 100
GRANS ELECTRODOM╚STICS 0 0,0 0 0,0 368.217 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 368.217 100
JOGUINES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 99.720 100,0 0 0,0 0 0,0 99.720 100
MATALASSOS 0 0,0 0 0,0 981.015 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 981.015 100
METALL SENSE FERRO 0 0,0 0 0,0 143.453 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 143.453 100
MOBLES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 50.211 100,0 0 0,0 0 0,0 50.211 100
MONITORS I PANTALLES 0 0,0 0 0,0 627.844 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 627.844 100
OLIS DE CUINA 0 0,0 0 0,0 612.225 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 612.225 100
PETITS ELECTRODOM╚STICS 0 0,0 0 0,0 878.929 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 878.929 100
PL└STIC DUR 0 0,0 0 0,0 1.115.085 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.115.085 100
RESTA 0 0,0 8.888.146 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8.888.146 100
RESTES VEGETALS 6.412.277 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6.412.277 100
ROBA I CALăAT 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.377.170 100,0 0 0,0 0 0,0 1.377.170 100
TERRES I RUNES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 32.553.431 100,0 0 0,0 0 0,0 32.553.431 100
VIDRE ARMAT 0 0,0 0 0,0 36.120 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 36.120 100
VIDRE BARREJAT 0 0,0 0 0,0 2.559.425 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.559.425 100
VIDRE PLA 0 0,0 0 0,0 313.020 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 313.020 100
Total 6.412.277 8,1 8.888.146 11,3 29.305.411 37,2 34.080.532 43,3 0 0,0 0 0,0 78.686.366 100