Quilos segons Destí d'Inerts i Recuperables (2017)
Categoria Composatge % Dipòsit Controlat % Material Recuperable % Reutilització % Tractament Especials % Valorització % Total Categoria %
APARELLS INFORM└TICS I DE TELECOMUNICACIONS 0 0,0 0 0,0 456.466 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 456.466 100
CABLES EL╚CTRICS 0 0,0 0 0,0 17.398 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17.398 100
C└PSULES DE ALUMINI DE DOSI ┌NICA 0 0,0 0 0,0 117.198 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 117.198 100
C└PSULES DE PL└STIC DE DOSI ┌NICA 0 0,0 0 0,0 47.331 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 47.331 100
CDS i DVDS 0 0,0 0 0,0 31.796 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 31.796 100
CINTES DE CASSET I DE V═DEO 0 0,0 0 0,0 160.532 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 160.532 100
FERRALLA 0 0,0 0 0,0 1.334.584 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.334.584 100
FUSTA 0 0,0 0 0,0 16.198.720 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16.198.720 100
GRANS ELECTRODOM╚STICS 0 0,0 0 0,0 309.087 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 309.087 100
JOGUINES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 83.601 100,0 0 0,0 0 0,0 83.601 100
MATALASSOS 0 0,0 0 0,0 823.955 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 823.955 100
METALL SENSE FERRO 0 0,0 0 0,0 121.679 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 121.679 100
MOBLES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 46.031 100,0 0 0,0 0 0,0 46.031 100
MONITORS I PANTALLES 0 0,0 0 0,0 550.377 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 550.377 100
OLIS DE CUINA 0 0,0 0 0,0 517.495 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 517.495 100
PETITS ELECTRODOM╚STICS 0 0,0 0 0,0 749.138 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 749.138 100
PL└STIC DUR 0 0,0 0 0,0 934.218 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 934.218 100
RESTA 0 0,0 7.395.650 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7.395.650 100
RESTES VEGETALS 5.206.247 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5.206.247 100
ROBA I CALăAT 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.165.587 100,0 0 0,0 0 0,0 1.165.587 100
TERRES I RUNES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27.734.610 100,0 0 0,0 0 0,0 27.734.610 100
VIDRE ARMAT 0 0,0 0 0,0 36.120 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 36.120 100
VIDRE BARREJAT 0 0,0 0 0,0 2.140.068 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.140.068 100
VIDRE PLA 0 0,0 0 0,0 256.840 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 256.840 100
Total 5.206.247 7,8 7.395.650 11,1 24.803.002 37,3 29.029.829 43,7 0 0,0 0 0,0 66.434.728 100