Quilos segons Destí d'Inerts i Recuperables (2017)
Categoria Composatge % Dipòsit Controlat % Material Recuperable % Reutilització % Tractament Especials % Valorització % Total Categoria %
APARELLS INFORM└TICS I DE TELECOMUNICACIONS 0 0,0 0 0,0 500.488 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 500.488 100
CABLES EL╚CTRICS 0 0,0 0 0,0 19.217 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19.217 100
C└PSULES DE ALUMINI DE DOSI ┌NICA 0 0,0 0 0,0 122.703 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 122.703 100
C└PSULES DE PL└STIC DE DOSI ┌NICA 0 0,0 0 0,0 49.304 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 49.304 100
CDS i DVDS 0 0,0 0 0,0 32.809 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 32.809 100
CINTES DE CASSET I DE V═DEO 0 0,0 0 0,0 168.406 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 168.406 100
FERRALLA 0 0,0 0 0,0 1.459.702 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.459.702 100
FUSTA 0 0,0 0 0,0 17.918.000 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17.918.000 100
GRANS ELECTRODOM╚STICS 0 0,0 0 0,0 352.667 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 352.667 100
JOGUINES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 92.453 100,0 0 0,0 0 0,0 92.453 100
MATALASSOS 0 0,0 0 0,0 911.105 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 911.105 100
METALL SENSE FERRO 0 0,0 0 0,0 133.665 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 133.665 100
MOBLES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 48.711 100,0 0 0,0 0 0,0 48.711 100
MONITORS I PANTALLES 0 0,0 0 0,0 589.892 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 589.892 100
OLIS DE CUINA 0 0,0 0 0,0 566.904 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 566.904 100
PETITS ELECTRODOM╚STICS 0 0,0 0 0,0 816.147 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 816.147 100
PL└STIC DUR 0 0,0 0 0,0 1.036.403 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.036.403 100
RESTA 0 0,0 8.152.187 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8.152.187 100
RESTES VEGETALS 5.910.547 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5.910.547 100
ROBA I CALăAT 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.291.151 100,0 0 0,0 0 0,0 1.291.151 100
TERRES I RUNES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30.625.521 100,0 0 0,0 0 0,0 30.625.521 100
VIDRE ARMAT 0 0,0 0 0,0 36.120 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 36.120 100
VIDRE BARREJAT 0 0,0 0 0,0 2.376.943 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.376.943 100
VIDRE PLA 0 0,0 0 0,0 288.440 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 288.440 100
Total 5.910.547 8,0 8.152.187 11,1 27.378.915 37,3 32.057.836 43,6 0 0,0 0 0,0 73.499.485 100