Quilos segons Destí d'Inerts i Recuperables (2018)
Categoria Compostatge Dipòsit Controlat Material Recuperable Reutilització Tractament Especials Valorització Total Categoria
Aparells inform└tics i de telecomunicacions 0
(0%)
0
(0%)
362.149
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
362.149
(100 %)
Cables el╚ctrics 0
(0%)
0
(0%)
35.433
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
35.433
(100 %)
C└psules de alumini de dosi ┌nica 0
(0%)
0
(0%)
113.095
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
113.095
(100 %)
C└psules de pl└stic de dosi ┌nica 0
(0%)
0
(0%)
40.268
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
40.268
(100 %)
Cds i dvds 0
(0%)
0
(0%)
28.493
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
28.493
(100 %)
Cintes de casset i de v═deo 0
(0%)
0
(0%)
91.059
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
91.059
(100 %)
Ferralla 0
(0%)
0
(0%)
1.058.574
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1.058.574
(100 %)
Fusta 0
(0%)
0
(0%)
12.768.006
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
12.768.006
(100 %)
Grans electrodom╚stics 0
(0%)
0
(0%)
225.666
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
225.666
(100 %)
Joguines 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
57.392
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
57.392
(100 %)
Matalassos 0
(0%)
0
(0%)
631.096
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
631.096
(100 %)
Metall sense ferro 0
(0%)
0
(0%)
82.454
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
82.454
(100 %)
Mobles 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
14.885
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
14.885
(100 %)
Monitors i pantalles 0
(0%)
0
(0%)
285.604
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
285.604
(100 %)
Olis de cuina 0
(0%)
0
(0%)
375.568
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
375.568
(100 %)
Petits electrodom╚stics 0
(0%)
0
(0%)
503.075
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
503.075
(100 %)
Pl└stic dur 0
(0%)
0
(0%)
733.682
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
733.682
(100 %)
Resta 0
(0%)
6.089.104
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
6.089.104
(100 %)
Restes vegetals 4.204.391
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
4.204.391
(100 %)
Roba i calăat 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
772.514
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
772.514
(100 %)
Terres i runes 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
20.036.105
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
20.036.105
(100 %)
Vidre armat 0
(0%)
0
(0%)
32.760
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
32.760
(100 %)
Vidre barrejat 0
(0%)
0
(0%)
1.573.618
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1.573.618
(100 %)
Vidre pla 0
(0%)
0
(0%)
204.930
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
204.930
(100 %)
Total 4.204.391
(8%)
6.089.104
(12%)
19.145.530
(38%)
20.880.896
(41%)
0
(0%)
0
(0%)
50.319.921
(100 %)