Quilos segons Destí d'Inerts i Recuperables (2018)
Categoria Compostatge Dipòsit Controlat Material Recuperable Reutilització Tractament Especials Valorització Total Categoria
Aparells inform└tics i de telecomunicacions 0
(0%)
0
(0%)
160.342
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
160.342
(100 %)
Cables el╚ctrics 0
(0%)
0
(0%)
29.576
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
29.576
(100 %)
C└psules de alumini de dosi ┌nica 0
(0%)
0
(0%)
41.089
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
41.089
(100 %)
C└psules de pl└stic de dosi ┌nica 0
(0%)
0
(0%)
18.930
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
18.930
(100 %)
Cds i dvds 0
(0%)
0
(0%)
14.439
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
14.439
(100 %)
Cintes de casset i de v═deo 0
(0%)
0
(0%)
47.816
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
47.816
(100 %)
Ferralla 0
(0%)
0
(0%)
429.943
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
429.943
(100 %)
Fusta 0
(0%)
0
(0%)
5.040.718
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
5.040.718
(100 %)
Grans electrodom╚stics 0
(0%)
0
(0%)
114.206
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
114.206
(100 %)
Joguines 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
27.892
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
27.892
(100 %)
Matalassos 0
(0%)
0
(0%)
260.616
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
260.616
(100 %)
Metall sense ferro 0
(0%)
0
(0%)
35.442
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
35.442
(100 %)
Mobles 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
8.780
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
8.780
(100 %)
Monitors i pantalles 0
(0%)
0
(0%)
125.771
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
125.771
(100 %)
Olis de cuina 0
(0%)
0
(0%)
167.070
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
167.070
(100 %)
Petits electrodom╚stics 0
(0%)
0
(0%)
228.940
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
228.940
(100 %)
Pl└stic dur 0
(0%)
0
(0%)
303.629
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
303.629
(100 %)
Resta 0
(0%)
2.408.067
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
2.408.067
(100 %)
Restes vegetals 2.023.294
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
2.023.294
(100 %)
Roba i calăat 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
271.715
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
271.715
(100 %)
Terres i runes 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
8.143.345
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
8.143.345
(100 %)
Vidre armat 0
(0%)
0
(0%)
15.430
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
15.430
(100 %)
Vidre barrejat 0
(0%)
0
(0%)
687.087
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
687.087
(100 %)
Vidre pla 0
(0%)
0
(0%)
70.210
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
70.210
(100 %)
Total 2.023.294
(10%)
2.408.067
(12%)
7.791.254
(38%)
8.451.732
(41%)
0
(0%)
0
(0%)
20.674.347
(100 %)