Quilos segons Destí d'Inerts i Recuperables (2018)
Categoria Compostatge Dipòsit Controlat Material Recuperable Reutilització Tractament Especials Valorització Total Categoria
Total 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(100 %)