deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos segons Destí d'Inerts i Recuperables (2018)
Categoria Compostatge Dipòsit Controlat Material Recuperable Reutilització Tractament Especials Valorització Total Categoria
Aparells inform└tics i de telecomunicacions 0
(0%)
0
(0%)
457.369
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
457.369
(100 %)
Cables el╚ctrics 0
(0%)
0
(0%)
40.000
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
40.000
(100 %)
C└psules de alumini de dosi ┌nica 0
(0%)
0
(0%)
122.706
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
122.706
(100 %)
C└psules de pl└stic de dosi ┌nica 0
(0%)
0
(0%)
43.861
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
43.861
(100 %)
Cds i dvds 0
(0%)
0
(0%)
30.995
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
30.995
(100 %)
Cintes de casset i de v═deo 0
(0%)
0
(0%)
116.363
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
116.363
(100 %)
Ferralla 0
(0%)
0
(0%)
1.363.106
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1.363.106
(100 %)
Fusta 0
(0%)
0
(0%)
16.040.791
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
16.040.791
(100 %)
Grans electrodom╚stics 0
(0%)
0
(0%)
284.416
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
284.416
(100 %)
Joguines 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
77.290
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
77.290
(100 %)
Matalassos 0
(0%)
3.980
(0%)
810.916
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
814.896
(100 %)
Metall sense ferro 0
(0%)
0
(0%)
101.089
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
101.089
(100 %)
Mobles 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
19.365
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
19.365
(100 %)
Monitors i pantalles 0
(0%)
0
(0%)
379.058
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
379.058
(100 %)
Olis de cuina 0
(0%)
0
(0%)
464.478
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
464.478
(100 %)
Petits electrodom╚stics 0
(0%)
0
(0%)
652.168
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
652.168
(100 %)
Pl└stic dur 0
(0%)
0
(0%)
951.634
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
951.634
(100 %)
Resta 0
(0%)
7.793.181
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
7.793.181
(100 %)
Restes vegetals 5.129.086
(100%)
0
(0%)
3.350
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
5.132.436
(100 %)
Roba i calăat 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
996.020
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
996.020
(100 %)
Terres i runes 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
24.813.118
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
24.813.118
(100 %)
Vidre armat 0
(0%)
0
(0%)
45.730
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
45.730
(100 %)
Vidre barrejat 0
(0%)
0
(0%)
1.962.575
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1.962.575
(100 %)
Vidre pla 0
(0%)
0
(0%)
239.400
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
239.400
(100 %)
Total 5.129.086
(8%)
7.797.161
(12%)
24.110.005
(38%)
25.905.793
(41%)
0
(0%)
0
(0%)
62.942.045
(100 %)