deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos segons Destí d'Inerts i Recuperables (2017)
Categoria Compostatge Dipòsit Controlat Material Recuperable Reutilització Tractament Especials Valorització Total Categoria
Aparells inform└tics i de telecomunicacions 0
(0%)
0
(0%)
538.642
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
538.642
(100 %)
Cables el╚ctrics 0
(0%)
0
(0%)
20.364
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
20.364
(100 %)
C└psules de alumini de dosi ┌nica 0
(0%)
0
(0%)
127.718
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
127.718
(100 %)
C└psules de pl└stic de dosi ┌nica 0
(0%)
0
(0%)
51.223
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
51.223
(100 %)
Cds i dvds 0
(0%)
0
(0%)
33.964
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
33.964
(100 %)
Cintes de casset i de v═deo 0
(0%)
0
(0%)
176.375
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
176.375
(100 %)
Ferralla 0
(0%)
0
(0%)
1.558.522
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1.558.522
(100 %)
Fusta 0
(0%)
0
(0%)
19.163.270
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
19.163.270
(100 %)
Grans electrodom╚stics 0
(0%)
0
(0%)
368.217
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
368.217
(100 %)
Joguines 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
99.720
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
99.720
(100 %)
Matalassos 0
(0%)
0
(0%)
981.015
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
981.015
(100 %)
Metall sense ferro 0
(0%)
0
(0%)
143.453
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
143.453
(100 %)
Mobles 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
50.211
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
50.211
(100 %)
Monitors i pantalles 0
(0%)
0
(0%)
627.844
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
627.844
(100 %)
Olis de cuina 0
(0%)
0
(0%)
612.225
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
612.225
(100 %)
Petits electrodom╚stics 0
(0%)
0
(0%)
878.929
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
878.929
(100 %)
Pl└stic dur 0
(0%)
0
(0%)
1.115.085
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1.115.085
(100 %)
Resta 0
(0%)
8.888.146
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
8.888.146
(100 %)
Restes vegetals 6.412.277
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
6.412.277
(100 %)
Roba i calăat 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1.377.170
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
1.377.170
(100 %)
Terres i runes 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
32.553.431
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
32.553.431
(100 %)
Vidre armat 0
(0%)
0
(0%)
36.120
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
36.120
(100 %)
Vidre barrejat 0
(0%)
0
(0%)
2.559.425
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
2.559.425
(100 %)
Vidre pla 0
(0%)
0
(0%)
313.020
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
313.020
(100 %)
Total 6.412.277
(8%)
8.888.146
(11%)
29.305.411
(37%)
34.080.532
(43%)
0
(0%)
0
(0%)
78.686.366
(100 %)