deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos segons Destí d'Inerts i Recuperables (2017)
Categoria Compostatge Dipòsit Controlat Material Recuperable Reutilització Tractament Especials Valorització Total Categoria
Aparells inform└tics i de telecomunicacions 0
(0%)
0
(0%)
500.488
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
500.488
(100 %)
Cables el╚ctrics 0
(0%)
0
(0%)
19.217
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
19.217
(100 %)
C└psules de alumini de dosi ┌nica 0
(0%)
0
(0%)
122.703
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
122.703
(100 %)
C└psules de pl└stic de dosi ┌nica 0
(0%)
0
(0%)
49.304
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
49.304
(100 %)
Cds i dvds 0
(0%)
0
(0%)
32.809
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
32.809
(100 %)
Cintes de casset i de v═deo 0
(0%)
0
(0%)
168.406
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
168.406
(100 %)
Ferralla 0
(0%)
0
(0%)
1.459.702
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1.459.702
(100 %)
Fusta 0
(0%)
0
(0%)
17.918.000
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
17.918.000
(100 %)
Grans electrodom╚stics 0
(0%)
0
(0%)
352.667
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
352.667
(100 %)
Joguines 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
92.453
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
92.453
(100 %)
Matalassos 0
(0%)
0
(0%)
911.105
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
911.105
(100 %)
Metall sense ferro 0
(0%)
0
(0%)
133.665
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
133.665
(100 %)
Mobles 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
48.711
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
48.711
(100 %)
Monitors i pantalles 0
(0%)
0
(0%)
589.892
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
589.892
(100 %)
Olis de cuina 0
(0%)
0
(0%)
566.904
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
566.904
(100 %)
Petits electrodom╚stics 0
(0%)
0
(0%)
816.147
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
816.147
(100 %)
Pl└stic dur 0
(0%)
0
(0%)
1.036.403
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1.036.403
(100 %)
Resta 0
(0%)
8.152.187
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
8.152.187
(100 %)
Restes vegetals 5.910.547
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
5.910.547
(100 %)
Roba i calăat 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1.291.151
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
1.291.151
(100 %)
Terres i runes 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
30.625.521
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
30.625.521
(100 %)
Vidre armat 0
(0%)
0
(0%)
36.120
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
36.120
(100 %)
Vidre barrejat 0
(0%)
0
(0%)
2.376.943
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
2.376.943
(100 %)
Vidre pla 0
(0%)
0
(0%)
288.440
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
288.440
(100 %)
Total 5.910.547
(8%)
8.152.187
(11%)
27.378.915
(37%)
32.057.836
(44%)
0
(0%)
0
(0%)
73.499.485
(100 %)