deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Quilos segons Destí d'Inerts i Recuperables (2017)
Categoria Compostatge Dipòsit Controlat Material Recuperable Reutilització Tractament Especials Valorització Total Categoria
Aparells inform└tics i de telecomunicacions 0
(0%)
0
(0%)
456.466
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
456.466
(100 %)
Cables el╚ctrics 0
(0%)
0
(0%)
17.398
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
17.398
(100 %)
C└psules de alumini de dosi ┌nica 0
(0%)
0
(0%)
117.198
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
117.198
(100 %)
C└psules de pl└stic de dosi ┌nica 0
(0%)
0
(0%)
47.331
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
47.331
(100 %)
Cds i dvds 0
(0%)
0
(0%)
31.796
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
31.796
(100 %)
Cintes de casset i de v═deo 0
(0%)
0
(0%)
160.532
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
160.532
(100 %)
Ferralla 0
(0%)
0
(0%)
1.334.584
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1.334.584
(100 %)
Fusta 0
(0%)
0
(0%)
16.198.720
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
16.198.720
(100 %)
Grans electrodom╚stics 0
(0%)
0
(0%)
309.087
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
309.087
(100 %)
Joguines 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
83.601
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
83.601
(100 %)
Matalassos 0
(0%)
0
(0%)
823.955
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
823.955
(100 %)
Metall sense ferro 0
(0%)
0
(0%)
121.679
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
121.679
(100 %)
Mobles 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
46.031
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
46.031
(100 %)
Monitors i pantalles 0
(0%)
0
(0%)
550.377
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
550.377
(100 %)
Olis de cuina 0
(0%)
0
(0%)
517.495
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
517.495
(100 %)
Petits electrodom╚stics 0
(0%)
0
(0%)
749.138
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
749.138
(100 %)
Pl└stic dur 0
(0%)
0
(0%)
934.218
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
934.218
(100 %)
Resta 0
(0%)
7.395.650
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
7.395.650
(100 %)
Restes vegetals 5.206.247
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
5.206.247
(100 %)
Roba i calăat 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1.165.587
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
1.165.587
(100 %)
Terres i runes 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
27.734.610
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
27.734.610
(100 %)
Vidre armat 0
(0%)
0
(0%)
36.120
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
36.120
(100 %)
Vidre barrejat 0
(0%)
0
(0%)
2.140.068
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
2.140.068
(100 %)
Vidre pla 0
(0%)
0
(0%)
256.840
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
256.840
(100 %)
Total 5.206.247
(8%)
7.395.650
(11%)
24.803.002
(37%)
29.029.829
(44%)
0
(0%)
0
(0%)
66.434.728
(100 %)