Gestió de Residus de Tractament Especial (2018)
 Residu Total
Total 0