deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Gestiķ de Residus de Tractament Especial (2018) Anteriors<>Següents
 Residu CORCRBCRVEPLEPSJGGRALHTotal
ABSORBENTS 37 0 0 0 18 0 0 0 87
ĀCIDS 64 0 0 0 2 16 26 0 270
AEROSOLS I ESPRAIS 0 200 0 290 42 30 138 0 2.219
AMIANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APARELLS D' INTERCANVI DE TEMPERATURA 8.560 2.620 1.230 4.580 2.900 13.580 2.230 27.820 120.425
BASES 23 0 0 0 5 14 219 0 675
BATERIES DE COTXE 0 640 0 1.010 0 540 0 540 9.650
BOMBONES DE BUTĀ 0 490 0 980 240 0 270 1.920 8.602
BOMBONES DE CĀMPING 180 0 0 60 80 40 80 0 1.190
CARTUTXOS DE TINTA I TŌNERS 1.005 90 0 390 150 80 210 30 5.379
CARTUTXOS REUTILITZABLES 0 0 0 0 40 0 0 0 310
COSMČTICS 44 0 0 11 27 12 7 0 817
DISSOLVENTS 243 0 0 142 246 240 14 0 4.529
DISSOLVENTS HALOGENATS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENVASOS D'OLIS 0 670 0 30 30 454 340 0 6.918
FILTRES DE VEHÍCLES 0 0 0 0 9 0 0 0 417
HERBICIDES I PLAGUICIDES 20 0 0 5 13 14 0 0 490
LĀMPADES 0 110 80 120 200 600 130 740 8.028
MERCURI 0 0 0 0 0 0 0 0 2
OLIS DE MOTOR 0 0 0 490 1.090 620 460 900 12.065
OLIS USATS NO REGENERABLES 2 0 0 0 0 0 0 0 46
PILES I ACUMULADORS 0 630 0 0 1.050 1.160 290 1.900 15.278
PINTURES I VERNISSOS 6.990 850 660 1.406 1.350 1.520 1.110 0 50.551
PNEUMĀTICS 4.430 0 1.110 1.930 560 540 0 0 14.280
PRODUCTES COMBURENTS 23 0 0 0 0 0 22 0 111
RADIOGRAFIES 0 70 0 0 58 260 0 180 1.241
REACTIUS DE LABORATORI 58 0 0 0 0 0 26 0 817
RECIPIENTS A PRESSIĶ 280 0 0 160 280 180 160 0 3.085
Total 21.959 6.370 3.080 11.604 8.390 19.900 5.732 34.030 267.482