deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Gestiķ de Residus de Tractament Especial (2018) Anteriors<>Següents
 Residu CORCRBCRVEPLEPSJGGRALHTotal
ABSORBENTS 57 0 0 14 18 0 0 0 216
ĀCIDS 141 0 0 31 23 16 -34 0 688
AEROSOLS I ESPRAIS 0 460 0 720 199 45 293 1.560 8.453
AMIANT 0 0 0 0 0 0 0 0 2.990
APARELLS D' INTERCANVI DE TEMPERATURA 37.760 5.600 1.790 14.020 10.100 29.160 9.080 68.480 313.395
BASES 60 0 0 42 22 14 219 0 1.263
BATERIES DE COTXE 0 640 0 2.240 480 960 670 1.460 19.355
BOMBONES DE BUTĀ 0 1.500 14 2.300 850 560 760 4.060 17.366
BOMBONES DE CĀMPING 340 300 0 100 170 220 210 1.020 3.855
CARTUTXOS DE TINTA I TŌNERS 1.405 90 0 880 570 80 602 1.680 14.603
CARTUTXOS REUTILITZABLES 0 0 0 0 40 120 0 20 640
COSMČTICS 113 0 0 58 89 27 19 0 2.010
DISSOLVENTS 1.044 0 0 472 705 620 44 460 14.543
DISSOLVENTS HALOGENATS 0 0 0 0 0 0 0 0 833
ENVASOS D'OLIS 90 1.330 0 260 70 724 980 0 18.485
FILTRES DE VEHÍCLES 0 0 0 80 34 0 0 0 1.310
HERBICIDES I PLAGUICIDES 46 0 0 24 138 28 -30 0 1.402
LĀMPADES 470 310 220 400 530 1.520 310 1.900 18.228
MERCURI -1 0 0 0 2 0 0 0 14
OLIS DE MOTOR 0 750 0 490 1.090 1.180 870 1.400 25.365
OLIS USATS NO REGENERABLES 116 0 0 0 0 0 0 0 2.674
PILES I ACUMULADORS 740 630 0 1.290 1.380 2.820 540 5.220 30.658
PINTURES I VERNISSOS 13.420 3.660 660 6.784 3.991 3.215 3.230 7.600 140.609
PNEUMĀTICS 4.430 0 1.110 1.930 2.850 1.920 0 0 21.000
PRODUCTES COMBURENTS 23 0 0 6 23 0 22 0 529
RADIOGRAFIES 180 70 0 140 178 580 50 560 2.681
REACTIUS DE LABORATORI 178 0 0 41 15 260 310 360 2.577
RECIPIENTS A PRESSIĶ 1.100 0 0 550 850 180 430 2.000 10.056
Total 61.712 15.340 3.794 32.872 24.417 44.249 18.575 97.780 675.798