deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Gestiķ de Residus de Tractament Especial (2018) Anteriors<>Següents
 Residu CORCRBCRVEPLEPSJGGRALHTotal
ABSORBENTS 37 0 0 14 18 0 0 0 196
ĀCIDS 121 0 0 23 11 16 -34 0 594
AEROSOLS I ESPRAIS 0 460 0 530 194 45 293 520 6.364
AMIANT 0 0 0 0 0 0 0 0 2.990
APARELLS D' INTERCANVI DE TEMPERATURA 28.890 4.350 1.790 10.620 6.990 26.200 5.120 56.460 259.985
BASES 60 0 0 28 14 14 219 0 1.049
BATERIES DE COTXE 0 640 0 1.730 480 960 670 1.080 14.260
BOMBONES DE BUTĀ 0 990 14 2.050 850 560 550 2.660 14.556
BOMBONES DE CĀMPING 210 0 0 100 170 220 130 660 2.770
CARTUTXOS DE TINTA I TŌNERS 1.405 90 0 590 570 80 602 1.200 12.458
CARTUTXOS REUTILITZABLES 0 0 0 0 40 80 0 0 470
COSMČTICS 93 0 0 25 84 12 19 0 1.800
DISSOLVENTS 794 0 0 362 579 240 44 0 11.349
DISSOLVENTS HALOGENATS 0 0 0 0 0 0 0 0 830
ENVASOS D'OLIS 0 1.330 0 110 70 604 980 0 15.550
FILTRES DE VEHÍCLES 0 0 0 80 34 0 0 0 1.159
HERBICIDES I PLAGUICIDES 46 0 0 13 138 14 -30 0 1.173
LĀMPADES 300 210 80 400 530 1.140 310 1.640 15.718
MERCURI -1 0 0 0 2 0 0 0 11
OLIS DE MOTOR 0 750 0 490 1.090 1.180 870 1.400 21.825
OLIS USATS NO REGENERABLES 96 0 0 0 0 0 0 0 2.093
PILES I ACUMULADORS 740 630 0 0 1.380 2.240 540 5.220 26.268
PINTURES I VERNISSOS 12.460 3.660 660 4.957 3.591 2.205 3.230 1.520 113.406
PNEUMĀTICS 4.430 0 1.110 1.930 560 1.920 0 0 18.370
PRODUCTES COMBURENTS 23 0 0 1 22 0 22 0 371
RADIOGRAFIES 0 70 0 140 98 400 0 440 2.071
REACTIUS DE LABORATORI 138 0 0 40 1 0 310 360 2.055
RECIPIENTS A PRESSIĶ 900 0 0 490 850 180 430 2.000 9.172
Total 50.742 13.180 3.654 24.723 18.366 38.310 14.275 75.160 558.913