deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Gestiķ de Residus de Tractament Especial (2018) Anteriors<>Següents
 Residu Total
ABSORBENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 196
ĀCIDS 0 0 0 0 0 0 0 0 594
AEROSOLS I ESPRAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 6.364
AMIANT 0 0 0 0 0 0 0 0 2.990
APARELLS D' INTERCANVI DE TEMPERATURA 0 0 0 0 0 0 0 0 259.985
BASES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.049
BATERIES DE COTXE 0 0 0 0 0 0 0 0 14.260
BOMBONES DE BUTĀ 0 0 0 0 0 0 0 0 14.556
BOMBONES DE CĀMPING 0 0 0 0 0 0 0 0 2.770
CARTUTXOS DE TINTA I TŌNERS 0 0 0 0 0 0 0 0 12.458
CARTUTXOS REUTILITZABLES 0 0 0 0 0 0 0 0 470
COSMČTICS 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800
DISSOLVENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 11.349
DISSOLVENTS HALOGENATS 0 0 0 0 0 0 0 0 830
ENVASOS D'OLIS 0 0 0 0 0 0 0 0 15.550
FILTRES DE VEHÍCLES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.159
HERBICIDES I PLAGUICIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.173
LĀMPADES 0 0 0 0 0 0 0 0 15.718
MERCURI 0 0 0 0 0 0 0 0 11
OLIS DE MOTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 21.825
OLIS USATS NO REGENERABLES 0 0 0 0 0 0 0 0 2.093
PILES I ACUMULADORS 0 0 0 0 0 0 0 0 26.268
PINTURES I VERNISSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 113.406
PNEUMĀTICS 0 0 0 0 0 0 0 0 18.370
PRODUCTES COMBURENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 371
RADIOGRAFIES 0 0 0 0 0 0 0 0 2.071
REACTIUS DE LABORATORI 0 0 0 0 0 0 0 0 2.055
RECIPIENTS A PRESSIĶ 0 0 0 0 0 0 0 0 9.172
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 558.913