deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Gestiķ de Residus de Tractament Especial (2018) Anteriors<>Següents
 Residu Total
ABSORBENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 263
ĀCIDS 0 0 0 0 0 0 0 0 831
AEROSOLS I ESPRAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 10.437
AMIANT 0 0 0 0 0 0 0 0 2.990
APARELLS D' INTERCANVI DE TEMPERATURA 0 0 0 0 0 0 0 0 431.605
BASES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.646
BATERIES DE COTXE 0 0 0 0 0 0 0 0 24.565
BOMBONES DE BUTĀ 0 0 0 0 0 0 0 0 21.468
BOMBONES DE CĀMPING 0 0 0 0 0 0 0 0 4.685
CARTUTXOS DE TINTA I TŌNERS 0 0 0 0 0 0 0 0 17.436
CARTUTXOS REUTILITZABLES 0 0 0 0 0 0 0 0 640
COSMČTICS 0 0 0 0 0 0 0 0 2.672
DISSOLVENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 18.399
DISSOLVENTS HALOGENATS 0 0 0 0 0 0 0 0 859
ENVASOS D'OLIS 0 0 0 0 0 0 0 0 24.232
FILTRES DE VEHÍCLES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.733
HERBICIDES I PLAGUICIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.961
LĀMPADES 0 0 0 0 0 0 0 0 23.263
MERCURI 0 0 0 0 0 0 0 0 19
OLIS DE MOTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 31.060
OLIS USATS NO REGENERABLES 0 0 0 0 0 0 0 0 2.687
PILES I ACUMULADORS 0 0 0 0 0 0 0 0 35.378
PINTURES I VERNISSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 189.546
PNEUMĀTICS 0 0 0 0 0 0 0 0 29.720
PRODUCTES COMBURENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 1.593
RADIOGRAFIES 0 0 0 0 0 0 0 0 3.320
REACTIUS DE LABORATORI 0 0 0 0 0 0 0 0 2.965
RECIPIENTS A PRESSIĶ 0 0 0 0 0 0 0 0 12.943
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 898.916