deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Gestiķ de Residus de Tractament Especial (2018) Anteriors<>Següents
 Residu Total
ABSORBENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 183
ĀCIDS 0 0 0 0 0 0 0 0 402
AEROSOLS I ESPRAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 4.804
AMIANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APARELLS D' INTERCANVI DE TEMPERATURA 0 0 0 0 0 0 0 0 213.300
BASES 0 0 0 0 0 0 0 0 844
BATERIES DE COTXE 0 0 0 0 0 0 0 0 13.310
BOMBONES DE BUTĀ 0 0 0 0 0 0 0 0 12.036
BOMBONES DE CĀMPING 0 0 0 0 0 0 0 0 2.370
CARTUTXOS DE TINTA I TŌNERS 0 0 0 0 0 0 0 0 9.461
CARTUTXOS REUTILITZABLES 0 0 0 0 0 0 0 0 450
COSMČTICS 0 0 0 0 0 0 0 0 1.196
DISSOLVENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 9.069
DISSOLVENTS HALOGENATS 0 0 0 0 0 0 0 0 530
ENVASOS D'OLIS 0 0 0 0 0 0 0 0 11.937
FILTRES DE VEHÍCLES 0 0 0 0 0 0 0 0 714
HERBICIDES I PLAGUICIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 932
LĀMPADES 0 0 0 0 0 0 0 0 13.958
MERCURI 0 0 0 0 0 0 0 0 10
OLIS DE MOTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 18.805
OLIS USATS NO REGENERABLES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.950
PILES I ACUMULADORS 0 0 0 0 0 0 0 0 21.258
PINTURES I VERNISSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 90.574
PNEUMĀTICS 0 0 0 0 0 0 0 0 18.370
PRODUCTES COMBURENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 251
RADIOGRAFIES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.821
REACTIUS DE LABORATORI 0 0 0 0 0 0 0 0 1.868
RECIPIENTS A PRESSIĶ 0 0 0 0 0 0 0 0 7.812
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 458.215