deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Gestiķ de Residus de Tractament Especial (2018) Anteriors<>Següents
 Residu Total
ABSORBENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 216
ĀCIDS 0 0 0 0 0 0 0 0 688
AEROSOLS I ESPRAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 8.453
AMIANT 0 0 0 0 0 0 0 0 2.990
APARELLS D' INTERCANVI DE TEMPERATURA 0 0 0 0 0 0 0 0 313.395
BASES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.263
BATERIES DE COTXE 0 0 0 0 0 0 0 0 19.355
BOMBONES DE BUTĀ 0 0 0 0 0 0 0 0 17.366
BOMBONES DE CĀMPING 0 0 0 0 0 0 0 0 3.855
CARTUTXOS DE TINTA I TŌNERS 0 0 0 0 0 0 0 0 14.603
CARTUTXOS REUTILITZABLES 0 0 0 0 0 0 0 0 640
COSMČTICS 0 0 0 0 0 0 0 0 2.010
DISSOLVENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 14.543
DISSOLVENTS HALOGENATS 0 0 0 0 0 0 0 0 833
ENVASOS D'OLIS 0 0 0 0 0 0 0 0 18.485
FILTRES DE VEHÍCLES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.310
HERBICIDES I PLAGUICIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.402
LĀMPADES 0 0 0 0 0 0 0 0 18.228
MERCURI 0 0 0 0 0 0 0 0 14
OLIS DE MOTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 25.365
OLIS USATS NO REGENERABLES 0 0 0 0 0 0 0 0 2.674
PILES I ACUMULADORS 0 0 0 0 0 0 0 0 30.658
PINTURES I VERNISSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 140.609
PNEUMĀTICS 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000
PRODUCTES COMBURENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 529
RADIOGRAFIES 0 0 0 0 0 0 0 0 2.681
REACTIUS DE LABORATORI 0 0 0 0 0 0 0 0 2.577
RECIPIENTS A PRESSIĶ 0 0 0 0 0 0 0 0 10.056
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 675.798