deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Gestiķ de Residus de Tractament Especial (2018) Anteriors<>Següents
 Residu Total
ABSORBENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 87
ĀCIDS 0 0 0 0 0 0 0 0 270
AEROSOLS I ESPRAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 2.219
AMIANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APARELLS D' INTERCANVI DE TEMPERATURA 0 0 0 0 0 0 0 0 120.425
BASES 0 0 0 0 0 0 0 0 675
BATERIES DE COTXE 0 0 0 0 0 0 0 0 9.650
BOMBONES DE BUTĀ 0 0 0 0 0 0 0 0 8.602
BOMBONES DE CĀMPING 0 0 0 0 0 0 0 0 1.190
CARTUTXOS DE TINTA I TŌNERS 0 0 0 0 0 0 0 0 5.379
CARTUTXOS REUTILITZABLES 0 0 0 0 0 0 0 0 310
COSMČTICS 0 0 0 0 0 0 0 0 817
DISSOLVENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 4.529
DISSOLVENTS HALOGENATS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENVASOS D'OLIS 0 0 0 0 0 0 0 0 6.918
FILTRES DE VEHÍCLES 0 0 0 0 0 0 0 0 417
HERBICIDES I PLAGUICIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 490
LĀMPADES 0 0 0 0 0 0 0 0 8.028
MERCURI 0 0 0 0 0 0 0 0 2
OLIS DE MOTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 12.065
OLIS USATS NO REGENERABLES 0 0 0 0 0 0 0 0 46
PILES I ACUMULADORS 0 0 0 0 0 0 0 0 15.278
PINTURES I VERNISSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 50.551
PNEUMĀTICS 0 0 0 0 0 0 0 0 14.280
PRODUCTES COMBURENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 111
RADIOGRAFIES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.241
REACTIUS DE LABORATORI 0 0 0 0 0 0 0 0 817
RECIPIENTS A PRESSIĶ 0 0 0 0 0 0 0 0 3.085
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 267.482