deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Gestiˇ de Residus de Tractament Especial (2018) >Següents
 Residu BADBARBEGBPCASCDCERCFTotal
ABSORBENTS 2 13 0 0 0 0 0 0 196
└CIDS 44 4 14 0 101 11 0 0 594
AEROSOLS I ESPRAIS 26 114 35 580 210 125 34 0 6.364
AMIANT 0 0 0 0 0 2.990 0 0 2.990
APARELLS D' INTERCANVI DE TEMPERATURA 2.110 6.490 3.340 5.400 3.730 2.090 2.560 660 259.985
BASES 14 22 0 0 19 29 15 0 1.049
BATERIES DE COTXE 0 650 0 0 1.090 0 590 0 14.260
BOMBONES DE BUT└ 0 180 0 0 450 240 0 0 14.556
BOMBONES DE C└MPING 30 50 110 0 60 120 40 0 2.770
CARTUTXOS DE TINTA I TĎNERS 58 327 93 833 250 72 198 250 12.458
CARTUTXOS REUTILITZABLES 40 0 0 0 110 0 0 0 470
COSM╚TICS 4 9 68 0 41 21 14 0 1.800
DISSOLVENTS 10 0 811 1.568 500 147 163 600 11.349
DISSOLVENTS HALOGENATS 0 180 0 430 0 0 0 0 830
ENVASOS D'OLIS 680 660 647 0 1.080 250 118 440 15.550
FILTRES DE VEH═CLES 0 35 118 0 0 8 48 0 1.159
HERBICIDES I PLAGUICIDES 1 18 62 0 48 61 8 42 1.173
L└MPADES 80 310 110 1.040 380 250 360 370 15.718
MERCURI 0 1 5 0 0 2 0 0 11
OLIS DE MOTOR 260 450 440 1.960 1.900 480 440 1.140 21.825
OLIS USATS NO REGENERABLES 0 0 0 0 0 0 0 0 2.093
PILES I ACUMULADORS 0 560 280 0 440 1.210 0 0 26.268
PINTURES I VERNISSOS 2.120 3.239 3.303 7.050 4.160 2.900 4.139 2.680 113.406
PNEUM└TICS 0 1.090 510 0 870 670 0 0 18.370
PRODUCTES COMBURENTS 0 17 37 0 17 0 166 0 371
RADIOGRAFIES 50 40 40 60 100 120 90 80 2.071
REACTIUS DE LABORATORI 68 16 0 0 147 19 278 0 2.055
RECIPIENTS A PRESSIË 10 189 218 140 130 110 220 0 9.172
Total 5.607 14.664 10.241 19.061 15.833 11.925 9.481 6.262 558.913