deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Gestiķ de Residus de Tractament Especial (2018) >Següents
 Residu BADBARBEGBPCASCDCERCFTotal
ABSORBENTS 2 13 0 0 0 0 0 0 216
ĀCIDS 45 4 35 0 101 11 0 0 688
AEROSOLS I ESPRAIS 43 114 50 720 210 205 34 0 8.453
AMIANT 0 0 0 0 0 2.990 0 0 2.990
APARELLS D' INTERCANVI DE TEMPERATURA 2.530 7.400 4.280 5.400 5.710 2.090 3.290 1.400 313.395
BASES 14 22 0 0 19 38 30 0 1.263
BATERIES DE COTXE 0 650 0 0 1.090 900 590 0 19.355
BOMBONES DE BUTĀ 0 180 0 0 450 240 0 0 17.366
BOMBONES DE CĀMPING 30 50 110 0 110 120 40 0 3.855
CARTUTXOS DE TINTA I TŌNERS 130 327 142 1.193 250 91 198 250 14.603
CARTUTXOS REUTILITZABLES 40 0 0 0 140 0 0 0 640
COSMČTICS 10 9 99 0 41 21 14 0 2.010
DISSOLVENTS 13 0 1.113 2.008 500 147 193 600 14.543
DISSOLVENTS HALOGENATS 3 180 0 430 0 0 0 0 833
ENVASOS D'OLIS 880 660 799 0 1.080 350 118 440 18.485
FILTRES DE VEHÍCLES 0 35 148 0 0 8 48 0 1.310
HERBICIDES I PLAGUICIDES 5 18 155 0 48 61 8 42 1.402
LĀMPADES 80 500 230 1.040 480 250 360 370 18.228
MERCURI 1 1 5 0 0 2 0 0 14
OLIS DE MOTOR 260 450 870 2.520 1.900 480 440 1.140 25.365
OLIS USATS NO REGENERABLES 0 0 0 0 0 0 0 0 2.674
PILES I ACUMULADORS 0 1.130 280 0 440 1.210 500 0 30.658
PINTURES I VERNISSOS 2.840 3.239 4.160 9.110 4.160 4.000 4.139 2.680 140.609
PNEUMĀTICS 0 1.090 510 0 870 670 0 0 21.000
PRODUCTES COMBURENTS 0 17 135 0 17 0 206 0 529
RADIOGRAFIES 50 40 40 60 100 120 90 80 2.681
REACTIUS DE LABORATORI 184 16 0 0 147 29 313 0 2.577
RECIPIENTS A PRESSIĶ 130 189 237 140 130 280 220 0 10.056
Total 7.290 16.334 13.398 22.621 17.993 14.313 10.831 7.002 675.798