deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Gestiķ de Residus de Tractament Especial (2018) >Següents
 Residu BADBARBEGBPCASCDCERCFTotal
ABSORBENTS 2 13 0 0 0 0 0 0 263
ĀCIDS 45 4 35 0 125 11 0 0 831
AEROSOLS I ESPRAIS 43 182 130 800 270 218 48 71 10.437
AMIANT 0 0 0 0 0 2.990 0 0 2.990
APARELLS D' INTERCANVI DE TEMPERATURA 3.180 9.200 5.530 5.400 8.020 3.080 4.680 2.130 431.605
BASES 14 22 0 0 19 58 30 0 1.646
BATERIES DE COTXE 0 650 0 0 1.690 900 590 0 24.565
BOMBONES DE BUTĀ 0 380 200 0 770 490 0 0 21.468
BOMBONES DE CĀMPING 30 80 110 120 110 200 100 0 4.685
CARTUTXOS DE TINTA I TŌNERS 130 327 217 1.528 390 108 293 390 17.436
CARTUTXOS REUTILITZABLES 40 0 0 0 140 0 0 0 640
COSMČTICS 10 9 124 0 75 36 66 0 2.672
DISSOLVENTS 13 290 1.488 2.308 880 179 255 850 18.399
DISSOLVENTS HALOGENATS 3 180 0 430 0 0 0 0 859
ENVASOS D'OLIS 880 790 949 0 1.500 350 228 630 24.232
FILTRES DE VEHÍCLES 0 35 186 0 0 8 48 0 1.733
HERBICIDES I PLAGUICIDES 5 18 170 0 48 78 25 153 1.961
LĀMPADES 270 500 230 1.380 670 510 360 600 23.263
MERCURI 1 1 5 0 0 2 0 0 19
OLIS DE MOTOR 260 880 870 3.020 2.270 480 1.010 1.440 31.060
OLIS USATS NO REGENERABLES 0 0 0 0 0 0 0 0 2.687
PILES I ACUMULADORS 200 1.130 280 0 650 1.790 500 0 35.378
PINTURES I VERNISSOS 2.840 4.369 6.165 11.310 8.320 5.070 5.903 4.770 189.546
PNEUMĀTICS 0 1.090 510 0 870 670 0 1.000 29.720
PRODUCTES COMBURENTS 0 17 150 0 189 0 228 35 1.593
RADIOGRAFIES 50 40 40 60 100 120 90 108 3.320
REACTIUS DE LABORATORI 184 28 0 0 324 41 391 0 2.965
RECIPIENTS A PRESSIĶ 130 269 257 365 310 280 394 0 12.943
Total 8.330 20.504 17.646 26.721 27.740 17.669 15.239 12.177 898.916