deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Gestiķ de Residus de Tractament Especial (2018) >Següents
 Residu BADBARBEGBPCASCDCERCFTotal
ABSORBENTS 2 0 0 0 0 0 0 0 87
ĀCIDS 44 0 14 0 7 4 0 0 270
AEROSOLS I ESPRAIS 26 107 21 140 50 36 0 0 2.219
AMIANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APARELLS D' INTERCANVI DE TEMPERATURA 860 2.860 1.450 0 2.570 1.430 1.190 660 120.425
BASES 14 22 0 0 0 20 15 0 675
BATERIES DE COTXE 0 650 0 0 430 0 590 0 9.650
BOMBONES DE BUTĀ 0 0 0 0 450 240 0 0 8.602
BOMBONES DE CĀMPING 30 50 110 0 60 50 40 0 1.190
CARTUTXOS DE TINTA I TŌNERS 58 99 60 240 60 59 50 110 5.379
CARTUTXOS REUTILITZABLES 20 0 0 0 70 0 0 0 310
COSMČTICS 4 4 44 0 17 10 14 0 817
DISSOLVENTS 10 0 480 520 170 110 18 250 4.529
DISSOLVENTS HALOGENATS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENVASOS D'OLIS 680 340 515 0 590 110 45 260 6.918
FILTRES DE VEHÍCLES 0 0 67 0 0 8 0 0 417
HERBICIDES I PLAGUICIDES 1 14 21 0 7 31 0 32 490
LĀMPADES 0 110 110 600 130 130 80 190 8.028
MERCURI 0 1 0 0 0 0 0 0 2
OLIS DE MOTOR 0 130 440 960 800 0 0 770 12.065
OLIS USATS NO REGENERABLES 0 0 0 0 0 0 0 0 46
PILES I ACUMULADORS 0 560 280 0 190 790 0 0 15.278
PINTURES I VERNISSOS 2.120 1.730 1.811 1.800 1.200 1.390 2.358 1.500 50.551
PNEUMĀTICS 0 1.090 0 0 0 670 0 0 14.280
PRODUCTES COMBURENTS 0 0 28 0 17 0 21 0 111
RADIOGRAFIES 0 0 40 60 100 0 90 80 1.241
REACTIUS DE LABORATORI 68 12 0 0 147 14 208 0 817
RECIPIENTS A PRESSIĶ 10 189 81 140 0 110 220 0 3.085
Total 3.947 7.968 5.572 4.460 7.065 5.212 4.939 3.852 267.482