deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Gestiˇ de Residus de Tractament Especial (2017) Anteriors<
 Residu SCLSCU2SFLLSJDSVHTITORVILTotal
ABSORBENTS 0 45 0 0 0 0 0 0 93
└CIDS 4 160 31 5 0 74 83 41 1.288
AEROSOLS I ESPRAIS 370 1.960 68 207 231 67 1.246 338 11.326
AMIANT 0 0 0 0 0 0 0 0 5.440
APARELLS D' INTERCANVI DE TEMPERATURA 1.010 24.890 13.780 6.380 13.760 6.790 2.100 9.200 539.944
BASES 27 349 102 10 0 76 23 99 2.314
BATERIES DE COTXE 0 3.470 2.410 0 1.310 500 942 2.140 36.762
BOMBONES DE GAS 490 195 340 530 1.060 450 268 500 70.829
CARTUTXOS DE TINTA I TĎNERS 132 2.060 167 535 249 181 157 715 22.391
COSM╚TICS 44 388 125 102 0 99 359 137 3.182
DISSOLVENTS 310 1.240 220 0 340 121 929 577 18.429
DISSOLVENTS HALOGENATS 0 0 0 0 0 0 0 0 3.065
ENVASOS D'OLIS 287 4.890 830 2.250 270 1.080 1.293 325 27.128
FILTRES DE VEH═CLES 0 92 60 0 0 10 433 134 2.347
HERBICIDES I PLAGUICIDES 63 350 29 80 60 69 305 78 2.832
L└MPADES 250 3.514 1.020 280 640 450 293 922 23.125
MERCURI 0 3 0 0 0 1 0 0 17
OLIS DE MOTOR 550 2.120 1.060 520 2.500 930 1.050 1.985 41.282
OLIS USATS NO REGENERABLES 0 0 21 69 0 0 0 0 1.407
PILES I ACUMULADORS 200 6.980 1.640 0 650 610 331 1.568 45.234
PINTURES I VERNISSOS 1.970 19.910 6.595 6.695 5.680 6.710 10.576 5.855 229.974
PNEUM└TICS 0 910 540 670 2.090 730 550 600 55.140
PRODUCTES COMBURENTS 7 0 8 0 0 19 90 18 1.517
RADIOGRAFIES 35 0 115 0 0 30 0 245 3.872
REACTIUS DE LABORATORI 304 29 48 100 17 216 24 19 4.094
RECIPIENTS A PRESSIË 310 1.730 295 790 480 490 270 835 20.273
Total 6.363 75.285 29.504 19.223 29.337 19.703 21.322 26.331 1.173.305