deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Gestiˇ de Residus de Tractament Especial (2017) Anteriors<
 Residu SCLSCU2SFLLSJDSVHTITORVILTotal
ABSORBENTS 0 45 0 0 0 0 0 0 83
└CIDS 4 160 21 5 0 74 83 41 1.211
AEROSOLS I ESPRAIS 243 1.150 68 83 231 55 1.189 283 8.595
AMIANT 0 0 0 0 0 0 0 0 2.430
APARELLS D' INTERCANVI DE TEMPERATURA 1.010 21.340 10.760 5.110 11.040 6.790 1.640 7.040 385.819
BASES 27 290 46 10 0 76 12 85 2.075
BATERIES DE COTXE 0 2.170 1.850 0 820 500 942 1.070 30.072
BOMBONES DE GAS 490 120 340 260 360 370 268 430 66.399
CARTUTXOS DE TINTA I TĎNERS 115 1.400 167 405 249 138 157 515 17.437
COSM╚TICS 44 330 125 97 0 91 324 102 2.974
DISSOLVENTS 240 950 220 0 340 114 913 317 13.964
DISSOLVENTS HALOGENATS 0 0 0 0 0 0 0 0 2.655
ENVASOS D'OLIS 137 3.740 770 1.620 270 1.050 1.102 265 22.297
FILTRES DE VEH═CLES 0 54 60 0 0 10 378 134 2.046
HERBICIDES I PLAGUICIDES 63 295 29 78 60 62 261 74 2.580
L└MPADES 250 2.874 880 280 640 370 293 777 23.680
MERCURI 0 3 0 0 0 1 0 0 12
OLIS DE MOTOR 550 2.120 1.060 520 2.030 930 1.050 1.535 37.122
OLIS USATS NO REGENERABLES 0 0 4 69 0 0 0 0 1.350
PILES I ACUMULADORS 200 5.530 1.260 0 650 610 331 1.568 36.494
PINTURES I VERNISSOS 1.160 15.710 6.035 4.265 5.680 6.010 9.504 4.950 192.830
PNEUM└TICS 0 730 540 670 1.180 730 550 600 43.630
PRODUCTES COMBURENTS 0 0 8 0 0 19 81 18 1.364
RADIOGRAFIES 35 0 75 0 0 30 0 125 3.510
REACTIUS DE LABORATORI 225 29 48 71 17 201 24 19 2.832
RECIPIENTS A PRESSIË 180 1.440 295 620 480 490 50 635 17.141
Total 4.973 60.480 24.661 14.163 24.047 18.721 19.152 20.583 920.602