deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Gestiˇ de Residus de Tractament Especial (2017) Anteriors<
 Residu SCLSCU2SFLLSJDSVHTITORVILTotal
ABSORBENTS 0 45 0 0 0 0 0 0 93
└CIDS 4 160 31 5 0 74 83 41 1.241
AEROSOLS I ESPRAIS 370 1.430 68 127 231 61 1.246 338 9.877
AMIANT 0 0 0 0 0 0 0 0 2.430
APARELLS D' INTERCANVI DE TEMPERATURA 1.010 22.870 12.200 5.110 12.640 6.790 2.100 8.500 503.644
BASES 27 322 102 10 0 76 23 99 2.272
BATERIES DE COTXE 0 2.700 2.410 0 1.310 500 942 2.140 34.412
BOMBONES DE GAS 490 170 340 380 1.060 450 268 430 69.734
CARTUTXOS DE TINTA I TĎNERS 132 1.910 167 535 249 170 157 715 20.628
COSM╚TICS 44 370 125 102 0 97 359 137 3.112
DISSOLVENTS 310 1.140 220 0 340 121 929 577 16.383
DISSOLVENTS HALOGENATS 0 0 0 0 0 0 0 0 2.765
ENVASOS D'OLIS 287 4.480 830 1.870 270 1.060 1.293 325 25.928
FILTRES DE VEH═CLES 0 92 60 0 0 10 433 134 2.239
HERBICIDES I PLAGUICIDES 63 322 29 80 60 69 305 78 2.741
L└MPADES 250 2.874 880 280 640 370 293 777 20.930
MERCURI 0 3 0 0 0 1 0 0 12
OLIS DE MOTOR 550 2.120 1.060 520 2.030 930 1.050 1.535 38.872
OLIS USATS NO REGENERABLES 0 0 21 69 0 0 0 0 1.367
PILES I ACUMULADORS 200 6.980 1.640 0 650 610 331 1.568 42.784
PINTURES I VERNISSOS 1.970 18.850 6.595 5.445 5.680 6.410 10.576 5.855 211.212
PNEUM└TICS 0 910 540 670 1.180 730 550 600 44.650
PRODUCTES COMBURENTS 7 0 8 0 0 19 90 18 1.389
RADIOGRAFIES 35 0 115 0 0 30 0 245 3.702
REACTIUS DE LABORATORI 304 29 48 77 17 203 24 19 2.937
RECIPIENTS A PRESSIË 310 1.440 295 790 480 490 270 835 19.058
Total 6.363 69.217 27.784 16.070 26.837 19.271 21.322 24.966 1.084.412