deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Gestiˇ de Residus de Tractament Especial (2017) Anteriors<>Següents
 Residu MOLMONMRPALRIPSABSADSBLLTotal
ABSORBENTS 0 0 8 0 0 0 10 0 93
└CIDS 50 0 53 111 67 0 45 0 1.288
AEROSOLS I ESPRAIS 390 0 370 329 40 132 37 625 11.326
AMIANT 0 0 0 0 0 0 0 0 5.440
APARELLS D' INTERCANVI DE TEMPERATURA 14.180 2.670 24.830 7.253 11.020 11.080 9.460 8.380 539.944
BASES 116 0 202 0 11 25 42 44 2.314
BATERIES DE COTXE 1.040 0 990 1.550 1.720 820 0 170 36.762
BOMBONES DE GAS 1.840 0 580 400 80 405 50 110 70.829
CARTUTXOS DE TINTA I TĎNERS 550 0 1.890 691 226 208 1.100 1.320 22.391
COSM╚TICS 91 0 570 27 30 0 14 342 3.182
DISSOLVENTS 830 0 1.250 501 151 210 240 1.620 18.429
DISSOLVENTS HALOGENATS 0 0 0 44 0 0 130 510 3.065
ENVASOS D'OLIS 245 0 2.998 185 1.556 8 430 1.980 27.128
FILTRES DE VEH═CLES 102 0 512 20 57 9 20 480 2.347
HERBICIDES I PLAGUICIDES 202 0 54 174 52 32 6 137 2.832
L└MPADES 1.460 100 630 351 -4.720 280 340 1.930 23.125
MERCURI 0 0 1 0 0 0 0 0 17
OLIS DE MOTOR 750 0 1.330 817 930 700 850 1.780 41.282
OLIS USATS NO REGENERABLES 0 0 0 0 0 138 0 72 1.407
PILES I ACUMULADORS 1.660 0 1.220 450 1.430 580 0 2.175 45.234
PINTURES I VERNISSOS 7.430 590 5.280 6.320 6.420 3.443 4.440 9.760 229.974
PNEUM└TICS 2.490 0 3.680 1.340 740 980 380 920 55.140
PRODUCTES COMBURENTS 37 0 26 0 38 23 0 710 1.517
RADIOGRAFIES 110 0 0 0 60 0 0 140 3.872
REACTIUS DE LABORATORI 21 0 69 132 81 0 3 0 4.094
RECIPIENTS A PRESSIË 1.250 0 830 728 500 166 570 665 20.273
Total 34.844 3.360 47.373 21.423 20.489 19.239 18.167 33.870 1.173.305