deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Gestiˇ de Residus de Tractament Especial (2017) Anteriors<>Següents
 Residu MOLMONMRPALRIPSABSADSBLLTotal
ABSORBENTS 0 0 8 0 0 0 10 0 93
└CIDS 50 0 53 111 55 0 45 0 1.241
AEROSOLS I ESPRAIS 390 0 370 229 32 132 37 305 9.877
AMIANT 0 0 0 0 0 0 0 0 2.430
APARELLS D' INTERCANVI DE TEMPERATURA 12.200 2.670 23.730 7.253 8.850 10.240 8.560 7.880 503.644
BASES 116 0 202 0 7 25 42 44 2.272
BATERIES DE COTXE 1.040 0 990 1.550 1.720 820 0 170 34.412
BOMBONES DE GAS 1.840 0 580 400 0 405 50 110 69.734
CARTUTXOS DE TINTA I TĎNERS 550 0 1.890 551 156 208 1.100 1.320 20.628
COSM╚TICS 91 0 570 27 21 0 14 342 3.112
DISSOLVENTS 830 0 1.250 421 96 210 240 1.620 16.383
DISSOLVENTS HALOGENATS 0 0 0 44 0 0 130 510 2.765
ENVASOS D'OLIS 245 0 2.998 145 1.456 8 430 1.980 25.928
FILTRES DE VEH═CLES 102 0 512 20 39 9 20 480 2.239
HERBICIDES I PLAGUICIDES 202 0 54 174 36 32 6 137 2.741
L└MPADES 1.460 100 630 351 -4.720 280 340 1.830 20.930
MERCURI 0 0 1 0 0 0 0 0 12
OLIS DE MOTOR 750 0 1.330 817 930 700 850 1.780 38.872
OLIS USATS NO REGENERABLES 0 0 0 0 0 138 0 72 1.367
PILES I ACUMULADORS 1.340 0 760 450 1.430 580 0 2.175 42.784
PINTURES I VERNISSOS 7.430 590 5.280 5.240 5.040 3.443 4.440 8.280 211.212
PNEUM└TICS 1.720 0 3.680 1.340 740 980 380 920 44.650
PRODUCTES COMBURENTS 37 0 26 0 15 23 0 710 1.389
RADIOGRAFIES 110 0 0 0 60 0 0 140 3.702
REACTIUS DE LABORATORI 21 0 69 52 25 0 3 0 2.937
RECIPIENTS A PRESSIË 1.250 0 830 728 360 166 570 665 19.058
Total 31.774 3.360 45.813 19.903 16.348 18.399 17.267 31.470 1.084.412