deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Gestiˇ de Residus de Tractament Especial (2017) Anteriors<>Següents
 Residu MOLMONMRPALRIPSABSADSBLLTotal
ABSORBENTS 0 0 8 0 0 0 0 0 83
└CIDS 50 0 53 111 55 0 31 0 1.211
AEROSOLS I ESPRAIS 300 0 220 229 32 132 31 305 8.595
AMIANT 0 0 0 0 0 0 0 0 2.430
APARELLS D' INTERCANVI DE TEMPERATURA 11.020 2.670 21.730 6.153 7.900 9.340 8.560 7.310 385.819
BASES 86 0 169 0 7 25 42 44 2.075
BATERIES DE COTXE 1.040 0 990 1.160 1.720 820 0 170 30.072
BOMBONES DE GAS 1.840 0 300 400 0 400 0 90 66.399
CARTUTXOS DE TINTA I TĎNERS 230 0 1.410 551 156 208 980 900 17.437
COSM╚TICS 91 0 570 27 21 0 14 342 2.974
DISSOLVENTS 620 0 1.170 421 96 210 130 1.340 13.964
DISSOLVENTS HALOGENATS 0 0 0 44 0 0 20 510 2.655
ENVASOS D'OLIS 205 0 2.848 145 1.456 8 250 1.560 22.297
FILTRES DE VEH═CLES 102 0 432 20 39 9 0 480 2.046
HERBICIDES I PLAGUICIDES 187 0 52 174 36 32 6 137 2.580
L└MPADES 1.290 100 500 351 480 280 340 1.680 23.680
MERCURI 0 0 1 0 0 0 0 0 12
OLIS DE MOTOR 750 0 940 817 930 700 850 1.780 37.122
OLIS USATS NO REGENERABLES 0 0 0 0 0 138 0 72 1.350
PILES I ACUMULADORS 1.340 0 760 450 960 300 0 1.865 36.494
PINTURES I VERNISSOS 6.550 590 4.190 5.240 5.040 3.443 3.360 8.280 192.830
PNEUM└TICS 1.720 0 3.680 1.340 740 980 380 920 43.630
PRODUCTES COMBURENTS 37 0 17 0 15 23 0 710 1.364
RADIOGRAFIES 110 0 0 0 60 0 0 140 3.510
REACTIUS DE LABORATORI 21 0 62 52 25 0 3 0 2.832
RECIPIENTS A PRESSIË 1.060 0 640 728 360 166 470 665 17.141
Total 28.649 3.360 40.742 18.413 20.128 17.214 15.467 29.300 920.602