deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Gestiˇ de Residus de Tractament Especial (2017) Anteriors<>Següents
 Residu CORCRBCRVEPLEPSJGGRALHTotal
ABSORBENTS 29 0 0 0 1 0 0 0 93
└CIDS 202 0 0 19 71 7 15 102 1.288
AEROSOLS I ESPRAIS 450 350 0 490 183 110 410 340 11.326
AMIANT 0 0 0 0 0 0 0 0 5.440
APARELLS D' INTERCANVI DE TEMPERATURA 38.560 11.945 2.928 20.480 8.550 37.060 19.511 179.407 539.944
BASES 127 0 0 85 71 19 29 91 2.314
BATERIES DE COTXE 0 1.950 0 4.060 950 2.480 1.370 1.800 36.762
BOMBONES DE GAS 100 1.530 450 3.610 1.440 3.220 2.340 3.280 70.829
CARTUTXOS DE TINTA I TĎNERS 1.350 180 0 2.000 995 737 1.208 2.230 22.391
COSM╚TICS 43 100 0 87 77 0 97 123 3.182
DISSOLVENTS 572 1.010 0 450 469 405 83 480 18.429
DISSOLVENTS HALOGENATS 150 300 0 0 0 0 0 300 3.065
ENVASOS D'OLIS 0 1.950 0 510 83 335 1.270 0 27.128
FILTRES DE VEH═CLES 0 5 0 81 9 66 40 0 2.347
HERBICIDES I PLAGUICIDES 4 120 0 76 76 15 101 15 2.832
L└MPADES 575 660 380 790 710 2.540 930 3.700 23.125
MERCURI 0 0 0 1 2 0 0 0 17
OLIS DE MOTOR 830 2.150 0 2.550 760 1.800 860 1.520 41.282
OLIS USATS NO REGENERABLES 229 530 0 0 0 0 50 0 1.407
PILES I ACUMULADORS 810 1.040 300 1.600 1.650 4.320 610 7.860 45.234
PINTURES I VERNISSOS 10.360 12.250 4.300 14.273 5.085 2.355 4.972 16.152 229.974
PNEUM└TICS 1.080 1.460 1.250 1.520 1.250 1.520 4.290 15.280 55.140
PRODUCTES COMBURENTS 64 5 0 107 14 0 8 30 1.517
RADIOGRAFIES 300 0 0 130 280 465 60 1.140 3.872
REACTIUS DE LABORATORI 35 0 0 105 45 0 205 1.040 4.094
RECIPIENTS A PRESSIË 252 300 180 689 913 762 717 2.260 20.273
Total 56.122 37.835 9.788 53.713 23.684 58.216 39.176 237.150 1.173.305