deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Gestiˇ de Residus de Tractament Especial (2017) Anteriors<>Següents
 Residu CORCRBCRVEPLEPSJGGRALHTotal
ABSORBENTS 29 0 0 0 1 0 0 0 93
└CIDS 202 0 0 19 71 7 15 67 1.241
AEROSOLS I ESPRAIS 400 350 0 490 183 75 410 340 9.877
AMIANT 0 0 0 0 0 0 0 0 2.430
APARELLS D' INTERCANVI DE TEMPERATURA 34.250 11.485 2.928 19.360 8.550 35.160 19.511 169.987 503.644
BASES 127 0 0 74 71 19 29 91 2.272
BATERIES DE COTXE 0 1.950 0 4.060 950 2.480 1.370 1.800 34.412
BOMBONES DE GAS 100 1.530 0 3.610 1.440 3.220 2.020 3.280 69.734
CARTUTXOS DE TINTA I TĎNERS 1.160 180 0 1.790 995 605 1.208 1.770 20.628
COSM╚TICS 43 100 0 87 77 0 97 94 3.112
DISSOLVENTS 547 1.010 0 390 469 159 83 400 16.383
DISSOLVENTS HALOGENATS 150 300 0 0 0 0 0 0 2.765
ENVASOS D'OLIS 0 1.950 0 460 83 255 1.270 0 25.928
FILTRES DE VEH═CLES 0 5 0 41 9 66 40 0 2.239
HERBICIDES I PLAGUICIDES 4 120 0 76 76 15 101 0 2.741
L└MPADES 555 660 380 790 560 2.420 930 3.320 20.930
MERCURI 0 0 0 1 2 0 0 0 12
OLIS DE MOTOR 830 1.450 0 2.550 760 1.800 860 1.520 38.872
OLIS USATS NO REGENERABLES 189 530 0 0 0 0 50 0 1.367
PILES I ACUMULADORS 810 1.040 300 1.600 1.650 3.300 610 7.860 42.784
PINTURES I VERNISSOS 8.590 12.250 3.380 13.053 5.085 1.223 4.972 12.492 211.212
PNEUM└TICS 1.080 1.460 1.250 0 1.250 1.520 4.040 9.860 44.650
PRODUCTES COMBURENTS 24 5 0 72 14 0 8 0 1.389
RADIOGRAFIES 130 0 0 130 280 465 60 1.140 3.702
REACTIUS DE LABORATORI 5 0 0 87 45 0 205 300 2.937
RECIPIENTS A PRESSIË 252 300 180 689 913 477 717 1.960 19.058
Total 49.477 36.675 8.418 49.429 23.534 53.266 38.606 216.281 1.084.412