deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Gestiˇ de Residus de Tractament Especial (2017) >Següents
 Residu BADBARBEGBPCASCDCERCFTotal
ABSORBENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 93
└CIDS 31 11 0 0 29 57 0 20 1.288
AEROSOLS I ESPRAIS 17 38 217 1.580 410 270 51 0 11.326
AMIANT 0 0 0 0 0 5.440 0 0 5.440
APARELLS D' INTERCANVI DE TEMPERATURA 4.840 11.750 7.880 7.960 10.500 2.630 4.900 4.260 539.944
BASES 32 26 554 0 31 89 34 0 2.314
BATERIES DE COTXE 0 560 0 0 2.590 2.760 1.180 0 36.762
BOMBONES DE GAS 251 45.060 480 0 600 670 500 0 70.829
CARTUTXOS DE TINTA I TĎNERS 212 270 117 1.400 590 174 227 520 22.391
COSM╚TICS 11 28 125 0 63 100 0 0 3.182
DISSOLVENTS 27 160 1.559 2.500 793 163 189 1.030 18.429
DISSOLVENTS HALOGENATS 0 50 0 1.290 0 0 31 260 3.065
ENVASOS D'OLIS 730 700 1.193 0 864 196 180 490 27.128
FILTRES DE VEH═CLES 0 0 54 25 51 26 32 29 2.347
HERBICIDES I PLAGUICIDES 1 25 148 0 114 237 76 133 2.832
L└MPADES 270 810 330 1.300 830 540 370 650 23.125
MERCURI 0 0 4 5 0 0 0 0 17
OLIS DE MOTOR 670 2.140 1.190 2.580 2.510 1.080 1.750 1.020 41.282
OLIS USATS NO REGENERABLES 0 240 0 0 0 58 0 0 1.407
PILES I ACUMULADORS 460 1.290 240 2.560 740 1.830 430 0 45.234
PINTURES I VERNISSOS 2.960 4.880 7.654 12.140 7.900 4.950 6.647 5.422 229.974
PNEUM└TICS 450 550 880 2.840 2.990 480 800 1.880 55.140
PRODUCTES COMBURENTS 0 14 50 0 139 0 85 25 1.517
RADIOGRAFIES 30 62 50 400 0 90 50 80 3.872
REACTIUS DE LABORATORI 338 527 0 0 475 42 219 0 4.094
RECIPIENTS A PRESSIË 162 675 554 1.380 540 600 380 0 20.273
Total 11.492 69.866 23.279 37.960 32.759 22.482 18.131 15.819 1.173.305