deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Gestiˇ de Residus de Tractament Especial (2017) >Següents
 Residu BADBARBEGBPCASCDCERCFTotal
ABSORBENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 93
└CIDS 31 11 0 0 29 57 0 20 1.241
AEROSOLS I ESPRAIS 17 38 217 1.260 410 270 51 0 9.877
AMIANT 0 0 0 0 0 2.430 0 0 2.430
APARELLS D' INTERCANVI DE TEMPERATURA 3.940 10.620 7.330 7.960 9.640 2.630 4.280 3.410 503.644
BASES 32 26 554 0 31 89 34 0 2.272
BATERIES DE COTXE 0 560 0 0 2.120 1.650 1.180 0 34.412
BOMBONES DE GAS 251 45.060 480 0 600 670 500 0 69.734
CARTUTXOS DE TINTA I TĎNERS 212 270 117 1.280 480 174 227 350 20.628
COSM╚TICS 11 28 125 0 51 100 0 0 3.112
DISSOLVENTS 27 160 1.559 1.560 653 163 189 710 16.383
DISSOLVENTS HALOGENATS 0 50 0 1.290 0 0 31 260 2.765
ENVASOS D'OLIS 730 700 1.193 0 744 196 180 490 25.928
FILTRES DE VEH═CLES 0 0 54 0 26 26 32 29 2.239
HERBICIDES I PLAGUICIDES 1 25 148 0 107 237 76 108 2.741
L└MPADES 210 650 330 1.300 730 540 370 550 20.930
MERCURI 0 0 4 0 0 0 0 0 12
OLIS DE MOTOR 670 1.800 1.190 2.580 2.510 1.080 1.300 1.020 38.872
OLIS USATS NO REGENERABLES 0 240 0 0 0 58 0 0 1.367
PILES I ACUMULADORS 270 830 240 2.560 740 1.830 430 0 42.784
PINTURES I VERNISSOS 2.960 4.880 7.654 11.440 6.650 4.950 6.647 3.862 211.212
PNEUM└TICS 450 550 880 1.220 2.990 480 800 1.880 44.650
PRODUCTES COMBURENTS 0 14 50 0 139 0 85 25 1.389
RADIOGRAFIES 30 62 50 400 0 90 50 80 3.702
REACTIUS DE LABORATORI 338 527 0 0 358 42 139 0 2.937
RECIPIENTS A PRESSIË 162 675 554 1.180 540 600 380 0 19.058
Total 10.342 67.776 22.729 34.030 29.548 18.362 16.981 12.794 1.084.412