deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


Gestiˇ de Residus de Tractament Especial (2017) >Següents
 Residu BADBARBEGBPCASCDCERCFTotal
ABSORBENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 83
└CIDS 31 8 0 0 29 57 0 20 1.211
AEROSOLS I ESPRAIS 17 38 202 1.140 410 270 51 0 8.595
AMIANT 0 0 0 0 0 2.430 0 0 2.430
APARELLS D' INTERCANVI DE TEMPERATURA 3.940 9.830 6.920 7.960 8.490 2.630 3.480 3.410 385.819
BASES 32 14 557 0 31 89 34 0 2.075
BATERIES DE COTXE 0 560 0 0 2.120 1.650 490 0 30.072
BOMBONES DE GAS 151 45.060 480 0 600 670 50 0 66.399
CARTUTXOS DE TINTA I TĎNERS 212 222 92 1.200 460 174 210 350 17.437
COSM╚TICS 11 28 116 0 51 100 0 0 2.974
DISSOLVENTS 27 40 1.367 960 653 163 189 710 13.964
DISSOLVENTS HALOGENATS 0 50 0 1.290 0 0 31 260 2.655
ENVASOS D'OLIS 730 480 983 0 744 196 180 490 22.297
FILTRES DE VEH═CLES 0 0 54 0 26 26 32 29 2.046
HERBICIDES I PLAGUICIDES 1 11 133 0 107 237 76 108 2.580
L└MPADES 210 650 330 1.100 580 440 280 550 23.680
MERCURI 0 0 4 0 0 0 0 0 12
OLIS DE MOTOR 670 1.800 1.190 2.320 2.510 1.080 1.300 1.020 37.122
OLIS USATS NO REGENERABLES 0 240 0 0 0 58 0 0 1.350
PILES I ACUMULADORS 270 830 240 2.560 470 1.830 430 0 36.494
PINTURES I VERNISSOS 2.960 4.250 6.595 10.180 6.650 4.950 5.581 3.862 192.830
PNEUM└TICS 450 550 880 1.220 2.990 480 800 1.040 43.630
PRODUCTES COMBURENTS 0 14 50 0 139 0 85 25 1.364
RADIOGRAFIES 30 30 50 400 0 90 50 80 3.510
REACTIUS DE LABORATORI 338 527 0 0 358 42 128 0 2.832
RECIPIENTS A PRESSIË 162 670 502 1.180 540 600 190 0 17.141
Total 10.242 65.902 20.745 31.510 27.958 18.262 13.667 11.954 920.602