deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


DestÝ dels Residus Sortits (2018)
Categoria
Total
Compostatge
0
0
0
0
% Compostatge
0
0
0
Dipòsit Controlat
0
0
0
0
% Dipòsit Controlat
0
0
0
Material Recuperable
0
0
0
0
% Material Recuperable
0
0
0
Reutilització
0
0
0
0
% Reutilització
0
0
0
Tractament Especials
0
0
0
0
% Tractament Especials
0
0
0
Valorització
0
0
0
0
% Valorització
0
0
0
Total Categoria
0
0
0
0