deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


DestÝ dels Residus Sortits (2018)
Categoria
ENVASOS I EMBALATGES
INERTS I RECUPERABLES
RESIDUS ESPECIALS
Total
Compostatge
0
4.204.391
0
4.204.391
% Compostatge
0,0
8,4
0,0
7,9
Dipòsit Controlat
0
6.089.104
0
6.089.104
% Dipòsit Controlat
0,0
12,1
0,0
11,4
Material Recuperable
1.777.953
19.145.530
0
20.923.483
% Material Recuperable
100,0
38,0
0,0
39,3
Reutilització
608
20.880.896
0
20.881.504
% Reutilització
0,0
41,5
0,0
39,2
Tractament Especials
0
0
1.161.802
1.161.802
% Tractament Especials
0,0
0,0
100,0
2,2
Valorització
0
0
0
0
% Valorització
0,0
0,0
0,0
0,0
Total Categoria
1.778.561
50.319.921
1.161.802
53.260.284