deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


DestÝ dels Residus Sortits (2017)
Categoria
ENVASOS I EMBALATGES
INERTS I RECUPERABLES
RESIDUS ESPECIALS
Total
Compostatge
0
5.910.547
0
5.910.547
% Compostatge
0,0
8,0
0,0
7,6
Dipòsit Controlat
0
8.152.187
0
8.152.187
% Dipòsit Controlat
0,0
11,1
0,0
10,5
Material Recuperable
2.265.495
27.378.915
0
29.644.410
% Material Recuperable
98,6
37,3
0,0
38,3
Reutilització
33.296
32.057.836
0
32.091.132
% Reutilització
1,4
43,6
0,0
41,4
Tractament Especials
0
0
1.670.673
1.670.673
% Tractament Especials
0,0
0,0
100,0
2,2
Valorització
0
0
0
0
% Valorització
0,0
0,0
0,0
0,0
Total Categoria
2.298.791
73.499.485
1.670.673
77.468.949