deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


DestÝ dels Residus Sortits (2017)
Categoria
ENVASOS I EMBALATGES
INERTS I RECUPERABLES
RESIDUS ESPECIALS
Total
Compostatge
0
6.412.277
0
6.412.277
% Compostatge
0,0
8,1
0,0
7,7
Dipòsit Controlat
0
8.888.146
0
8.888.146
% Dipòsit Controlat
0,0
11,3
0,0
10,7
Material Recuperable
2.463.129
29.305.411
0
31.768.540
% Material Recuperable
98,6
37,2
0,0
38,3
Reutilització
33.721
34.080.532
0
34.114.253
% Reutilització
1,4
43,3
0,0
41,1
Tractament Especials
0
0
1.798.350
1.798.350
% Tractament Especials
0,0
0,0
100,0
2,2
Valorització
0
0
0
0
% Valorització
0,0
0,0
0,0
0,0
Total Categoria
2.496.850
78.686.366
1.798.350
82.981.566