deixa_01
Entrades Usuaris
Entrades Particulars
% Particulars
Kg. Sortits
Rs.reutilit. Terres i Runes
Rs. Dipòsit Controlat
Kg. Destí Inerts i Recup.
Kg. rec. Env. i Embalat.
Gest. Rs. de Tract. Especial
Destí dels Residus
................................
Seleccionar any:


DestÝ dels Residus Sortits (2017)
Categoria
ENVASOS I EMBALATGES
INERTS I RECUPERABLES
RESIDUS ESPECIALS
Total
Compostatge
0
5.206.247
0
5.206.247
% Compostatge
0,0
7,8
0,0
7,4
Dipòsit Controlat
0
7.395.650
0
7.395.650
% Dipòsit Controlat
0,0
11,1
0,0
10,6
Material Recuperable
2.067.631
24.810.992
0
26.878.623
% Material Recuperable
98,5
37,3
0,0
38,4
Reutilització
31.635
29.021.839
0
29.053.474
% Reutilització
1,5
43,7
0,0
41,5
Tractament Especials
0
0
1.454.657
1.454.657
% Tractament Especials
0,0
0,0
100,0
2,1
Valorització
0
0
0
0
% Valorització
0,0
0,0
0,0
0,0
Total Categoria
2.099.266
66.434.728
1.454.657
69.988.651